NA ZÁCHRANU MOKRADE MÁME 70% Z CIEĽOVEJ SUMY

Základné údaje:
  • Typ udalosti: kampane, verejné akcie
  • Organizátor: BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)
  • 01.05.2315:00 - 01.07.2300:00
  • Online udalosť
  • Bez poplatku
  • + 421 2 555 62693
  • fornature@broz.sk

V našej súčasnej zbierke na mokraď v poľnohospodárskej krajine sa nám podarilo prekročiť polovicu cieľovej sumy a vyzbierať viac než 70%.

ĎAKUJEME, že vám záleží na mokradiach. Nesmierne sa tešíme!

V najbližších dňoch chystáme viacero výjazdov do mokrade - s odborníčkou na vodné bezstavovce, s ornitológom, aj s botaničkou, aby sme sa pozreli na biodiverzitu komplexne. A aby ste aj vy videli na ochranu akého územia ste prispeli. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach .

A ešte - zbierame ďalej ????

https://broz.darujme.sk/zachrante-mokrad/
https://broz.darujme.sk/save-a-wetland/

(70% máme spolu na slovenskej a anglickej zbierke na mokraď).

Pomôžte nám docieliť 100% úspešnosť a zabezpečiť výhradnú ochranu biodiverzity Podunajskej mokrade v Čiližskej Radvani.  

ĎAKUJEME.

Podobné udalosti

Svetový deň lokálnosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Pezinský Permoník

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

POMÔŽTE NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ

PODARÍ SA NÁM ZACHRÁNIŤ MOKRAĎ?