Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Základné údaje:
  • Typ udalosti: semináre a školenia
  • Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
  • 12.09.2309:30 - 15:00
  • Študentská 1734/17, 960 01 Zvolen, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 048/4374 153
  • lubica.korenova@sazp.sk

Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, prezentáciu príkladov z praxe a diskusiu o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou.  Seminár sa uskutoční dňa 12.09.2023 na Technickej univerzite vo Zvolene, Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen.

Seminár sa bude konať kombinovanou formou (prezenčne a on-line).

Vašu účasť, prosíme potvrdiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára dostupného na:

https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Uzávierka prihlášok: 07. 09.2023

Podobné udalosti

webinár AKO ROBIŤ MONITORING BOCIANOV

Les ukrytý v knihe v online prostredí

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Svetový deň lokálnosti

Fórum ekológov 2022