Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Otváracia konferencia projektu GREEN MISSION/ZELENÁ MISIA

Základné údaje:

S   p o t e š e n í m  V á s  p o z ý v a m e  n a
otváraciu konferenciu projektu GREEN MISSION / ZELENÁ MISIA ktorá sa koná v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy” (SK – Klíma), spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR. 

Budeme radi, keď nás prídete podporiť v stredu 22.11.2023 od 10:00 hod. v Kammerhofe.

Podobné udalosti