Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

EKOFOTOGRAFIA

Základné údaje:
  • Typ udalosti: výstavy
  • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • 01.12.2316:00 - 15.01.2417:00
  • Školská 121/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 044/547 72 36
  • iveta.oravcova@smopaj.sk

EKOFOTOGRAFIA je medzinárodná súťažná výstava fotografií s ekologickou tematikou, ktorú organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v dvojročných intervaloch. Tento rok je to 15. ročník. Jej poslaním je prostredníctvom fotografie poukázať na prírodné zvláštnosti, ktoré nás obklopujú, na ich krásy, ale i negatívne zásahy človeka do prírody, nabádať ľudí k úsiliu zachovať a chrániť všetko, čo okolo nás príroda vytvorila.

Súťaž má dve kategórie:

  1. Krása prírody - fotografie zobrazujúce krásu prírody a jej detaily
  2. Ekofotografia - negatívne vplyvy človeka na prírodu a životné prostredie

Zo 654 prác vybrala medzinárodná porota 100 najlepších fotografií, ktoré budú prezentované na výstave v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od 1. decembra 2023, kedy sa o 16:00 bude konať vernisáž výstavy v priestoroch múzea. Z vystavených fotografií bude vydaný katalóg.

V rámci súťaže porota udelila okrem hlavnej ceny a cien v jednotlivých kategóriách aj Cenu mladý fotograf a na základe výsledkov hlasovania aj Cenu verejného hlasovania.

Podobné udalosti