Prírodovedný krúžok pre základné školy

Krúžok pre deti prvého stupňa základných škôl v meste Banská Bystrica. Deti čaká tvorenie, skúmanie a spoznávanie prírody, bádateľské aktivity a pohyb na čerstvom vzduchu, pri ktorom sa zabavia a zároveň sa o prírode dozvedia veľa zauj...

Prírodovedný krúžok pre materské školy

Krúžok pre deti materských škôl v meste Banská Bystrica. Deti čaká tvorenie, skúmanie a spoznávanie prírody, bádateľské aktivity a pohyb na čerstvom vzduchu, pri ktorom sa zabavia a zároveň sa o prírode dozvedia veľa zaujímavého. Tento...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre stredné školy

Veríme, že mladá generácia môže zmeniť svet k lepšiemu a zároveň je nám jasné, že vzdelanie o environmentálnych témach potrebuje každý bez ohľadu na jeho profesijnú orientáciu. Radi študentom priateľnou formou predstavíme náročné témy, zobe...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre druhý stupeň základných škôl

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy, pokusy a zaujímavé filmy na premietanie. Máte záujem o program na mieru? Radi vám prip...

Cesta zo stredu Zeme

Zameranie: endogénna geológia, sopky, horniny, minerály Získané vedomosti: žiaci sa naučia základné princípy vzniku sopečnej činnosti. Dokážu rozoznať základné typy magmatických hornín, ich zloženie a význam. Identifikácia telies sopky z...

Exteriérová odborná učebňa ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Ekoučebňa v exteriérovom prostredí areálu školy podporí environmetnálnu výchovu a vzdelávanie v predmetoch Bio-enviro, Biológia, Poznaj a chráň, Prírodoveda, Výchova umením. Ekoučebňa má kapacitu 24 miest, s rozvrhom šitým na mieru ju budú ...

Tajomný svet húb

Hubára má v rodine snáď každý. Dubáky, kuriatka, či bedle poznáme z návštev lesa asi všetci, ale vedeli ste, že veľká časť húb je pred nami skrytá pod povrchom, kde vzniklo vzájomné puto medzi nimi a stromami? Alebo že niektoré huby do...

Bratislavský samosprávny kraj vydal novú brožúrku - ENVIROPROGRAMY pre ZŠ a SŠ

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová brožúrka, ktorou si dávame za cieľ spropagovať a priamo na školách podnietiť premýšľanie nad našou rýchlou, konzumnou a pretechnizovanou dobou. Mnohé výdobytky sme si rýchlo všetci osvojili a&nbs...