Environmentálna výchova v 21. storočí

Zvyčajne na začiatku školského roku, resp. na konci augusta je postupne viacerými krajskými pracoviskami NIVaM zverejnená ponuka na vzdelávania v schválených programoch vzdelávania vrátane inovačného vzdelávania Environmentálna vý...

Katalóg vzdelávacích programov - Východné Slovensko

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva si pre Vás pripravilo ponuku vzdelávacích programov pre skupiny od materských škôl až po stredné školy, špeciálne pre lokality Východného Slovenska. Prednáškami a terénnymi exkurzia...

Záznam prednášok Agrokomplex 2022 - Regeneratívne poľnohospodárstvo

REGENERATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO - DISKUSIE A PREDNÁŠKY Agrokomplex 2022, hala M3 Popis programu: https://www.zivazahrada.sk/wp-content/uploads/2024/04/Plagat-program-FINAL-1.pdf...

Záznam odbornej konferencie Kompostovanie 2022 - Výzvy a príležitosti

Pracovná konferencia KOMPOSTOVANIE 2022 - VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI sa konala 24.2.2022 10:00 - 16:00 v kombinácii online a onsite v Leopoldove na Mestskom Úrade. Program: https://www.zivazahrada.sk/wp-content/uploads/2024/04/Program-KOMPOSTO...

Náučné videá Ako funguje pôda?

Šesť videí na tému Ako funguje pôda? školy pôdnej mikrobiológie a potravnej siete pôdy Soil Food Web Inc. a Dr. Elaine Ingham. Vysvetlenie vzťahov zdravej pôdy: Potravná sieť pôdy Kolobeh živín Viazanie uhlíka v pôde ...

Náučné videá Biocirkulárna škola

Štyri vzdelávacie videá vytvorené OZ PedaVita a RSP Živá Záhrada v rámci projektu Biocirkulárna škola s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu na témy: 1.Obehové biohospodárstvo  2.Obnova zdravia pôdy a ekosystémové služ...

Exkurzia Zelená tržnica

Prehliadka Starej tržnice zameraná na ekologické opatrenia, ktoré sme v rámci budovy zaviedli. Navštívime Zelenú strechu, Oázu (vnútorblokový sklenník), Keramickú dielňu, Kompostáreň či Kreatívnu dielňu. ...

Naučme sa chrániť dravce

Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Bystrice ponúka v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach interaktívne predstavenie druhov dravcov. Cieľom je pozdvihnutie významu ochrany dravých v...