Štart Zero Waste programu pre samosprávy bol úspešný!

V projekte s názvom „Zero Waste program pre samosprávy“, ktorý sme my OZ Priatelia Zeme – SPZ zrealizovali, sme mali za cieľ predstaviť samosprávam na Slovensku unikátny medzinárodný program pre samosprávy s názvom Zero Waste Cities prostredníctvom informačno-propagačnej kampane a odborných konzultácií pre zástupcov samospráv. Tieto aktivity boli zrealizované v rámci projektu s názvom „Zero Waste program pre samosprávy“ vďaka finančnej podpore Environmentálneho fondu v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu.

Program Zero Waste Cities (ZWC) zastrešuje sieť Zero Waste Europe a my sme jeho zástupcom pre Slovensko. Našim záujmom bolo a naďalej je zapojiť do programu ZWC postupom času čo najviac samospráv, čo povedie k zlepšeniu odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva na Slovensku smerom k predchádzaniu vzniku odpadov, zníženiu produkcie komunálnych odpadov a zvýšeniu miery triedenia a recyklácie odpadov.

Ku dnešnému dňu sa do programu ZWC zapojili 4 samosprávy: Partizánske, Košeca, Úľany nad Žitavou a Chocholná-Velčice a ďalšie 4 sú v procese zapojenia sa. Za necelý rok propagácie programu ZWC to považujeme za výnimočný úspech!

Samosprávam sme aktívne ponúkali odborné konzultácie týkajúce sa programu ZWC, nových udržateľnejších nástrojov a riešení v odpadovom hospodárstve a postupoch v obehovom hospodárstve zástupcom samospráv, odborným zamestnancom samospráv a poslancom. Pripravili sme novú webovú stránku https://www.zerowastecities.sk/ určenú hlavne pre zástupcov samospráv a odborných pracovníkov, ale i pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Zero Waste. Nájdete tu podrobné informácie o programe Zero Waste Cities, ako sa môžu samosprávy zapojiť, čo získajú a aké sú postupné kroky jeho napĺňania. Zhrnuté sú do brožúry pre samosprávy https://www.zerowastecities.sk/files/stante-sa-zw-samospravou.pdf . Ďalej sú tu i príklady z iných úspešných európskych samospráv, ktoré sú na ceste Zero Waste, príručky, manuály, mapy zapojených samospráv... Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás tu: https://www.zerowastecities.sk/pripojte-sa-k-zero-waste-samospravam Radi vám poradíme a povedieme vás cestou Zero Waste!

Dňa 23. marca 2023 sme usporiadali v Partizánskom konferenciu s názvom Zero Waste Samosprávy 2023. Zúčastnilo sa jej 58 zástupcov z malých samospráv, ale i z krajských miest. Prednášateľmi boli Lenka Beznáková a Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme – SPZ, Enzo Favoino – expert zo Zero Waste Europe a v záverečnej diskusii sme hovorili s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božikom, starostami Radomírom Brtáňom a Rudolfom Frýželkom o tom, prečo sa zapojili ako prvé samosprávy na Slovensku do programu ZWC. Keďže mala konferencia veľký úspech, plánujeme z nej urobiť tradíciu a už pripravujeme nový ročník konferencie Zero Waste Samosprávy 2024!

Ďakujeme za podporu, veľmi nám pomohla v rozbehu Zero Waste aktivít v samosprávach!

Podobné články