Informačná platforma Zelené hospodárstvo prezentuje aj zelené riešenia mimovládok

Zelené hospodárstvo – informačná platforma, ktorá je prevádzkovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a spravovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia rozšírila svoju pôsobnosť okrem podnikateľov a samospráv aj o prezentáciu zelených riešení mimovládnych neziskových organizácii.

V súčasnej situácii, keď sa Slovenská republika prihlásila  podpísaním iniciatívy na podporu  Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky, ktorá má pomôcť pri obnove hospodárstva po pandémii v Európe, je nevyhnutné zdieľanie informácií a príkladov dobrých riešení, ktoré tento zelený reštart podporia.  Informačná platforma Zelené hospodárstvo otvára možnosti prezentácie zelených riešení subjektom, ktoré majú záujem o smerovanie k hospodárstvu založenom na investíciách, ktoré sú v súlade ako s potrebami človeka tak aj životného prostredia.

Na zapojenie čo najširšieho spektra zainteresovaných subjektov začalo Zelené hospodárstvo poskytovať priestor aj na prezentáciu mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú činné v oblasti aktivít smerujúcich k podpore prechodu na zelene hospodárstvo. Občianske združenia Ekocharita Slovensko Slovensku – kontajnerový zber oblečenia, Sobi.eco – výroba recyklovaného  oblečenia z plastových fliaš, Kompostujme – domáce kompostovanie pomocou dážďoviek a Inštitút cirkulárnej ekonomiky – inovatívne riešenia v oblasti obehového hospodárstva, už patria medzi tých, ktorý medzi prvými  ponúkajú svoje zelené riešenia na využitie či inšpiráciu.

Platforma poskytuje všeobecné informácie, databázu firiem a ich environmentálnych riešení, aktuálnych výziev a vhodných finančných zdrojov v oblastiach, ktoré sú v súlade s princípmi zeleného hospodárstva ako je adaptácia na zmenu klímy,  obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov, udržateľná doprava, energetická efektívnosť a zelené budovy a bývanie.

Je súčasťou medzinárodnej databázy The European Resource Efficiency Knowledge Centre, iniciatívy Európskej komisie, kde sú prezentované príklady dobrej praxe v oblasti efektívneho využívania zdrojov v rámci Európskej únie.

V súčasnosti prezentuje  viac ako 60 zelených firiem, samospráv a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré ponúkajú skoro 150 environmentálne vhodných riešení.

Podobné články