Resetovať filter
Typ zdrojaChybaTáto hodnota nie je platná.
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v BBK na šk. rok 2023/2024 (pre stredné školy)

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v Banskobystrickom kraji na školský rok 2023/2024 je určený predovšetkým učiteľkám a učiteľom na stredných školách a ponúka pestrý zoznam programov na n...

ENVIRÓZA - pracovné listy pre ZŠ a SŠ

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemn...

Tajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

...

Fotovýstava - Barcs - zabudnutá rieka

Fotovýstava cyklu fotografií OZ Dunavit, Šamorín - výstava bude prístupná pre veejnosť v SEV SAŽP Dropie, Zemianska Olča do konca júla 2023.

...

Zakladáme lúku so SEV Dropie a BROZ

Postup založenia lúky, lúčneho pásu.

...

Energia pre život

ZBIERKA AKTIVÍT Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY PRE STREDNÉ ŠKOLY.

ŠKOLSKÁ LICENCIA. Autorka RNDr. Jana Beňušková.

Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy, ktorá je určená pre prá...

Elektroodpad-Dopad 2 - nové, doplnené vydanie (2023)

Inovované a doplnené vydanie príručky Elektroodpad-Dopad 2,

ktoré obsahuje aktuálne informácie o výrobe a životnom cykle elektroniky, probléme elektroodpadu a metodický popis aktivít využ...

E-vzdelávacia platforma

V časoch, keď zmena klímy ohrozuje našu vlastnú existenciu, je pre našu budúcnosť rozhodujúce poznať, čo so sebou prináša a ako ju prekonať. To je dôvod, prečo 'Game On!' vyvinul