Príručka pre organizátora diskusie Peer Parliament

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Európska Únia
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Európska únia zohráva vo svete vedúcu úlohu v boji proti klimatickej zmene. Prostredníctvom Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) a cieľa znížiť emisie
skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 % sleduje EÚ svoj zámer stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom – a potrebuje Vaše nápady a názory! V rámci Európskeho klimatického paktu Vás pozývame, aby ste sa stretli s priateľmi, rodinou, susedmi alebo kolegami, vytvorili vlastné stretnutie typu Peer Parliament a diskutovali o hlavných otázkach z perspektívy svojho každodenného života. Peer Parliaments predstavujú šancu odkomunikovať európskym politikom, akú budúcnosť chcete ako občania, a vysvetliť svoje nápady pre dosiahnutie našich ambicióznych cieľov v oblasti klímy.
Príručka obsahuje informácie a návod (5 krokov) ako zorganizovať diskusiu typu Peer Parliaments.