Prehodnoť svoj pohľad

Základné údaje:
  • Typ zdroja: videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a TED-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Pozri si video o prehodnotení pokroku v zmysle tzv. obehovej ekonomiky. Zamysli sa nad svojou spotrebou. Zisti, ako môžeš svojimi každodennými rozhodnutiami bojovať so zmenou klímy, znížiť množstvo odpadu, chrániť prírodu a pridať sa k rovesníkom po celom svete.

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.