Objav prírodu v doprave

Základné údaje:
  • Typ zdroja videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a Ted-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Čo má super rýchly vlak spoločné s rybárikom? Viete, že doprava je rovnako ako ďalšie oblasti nášho hospodárstva vytvorená človekom a inšpirovaná prírodou? Skúmanie semien rastlín či letu vtákov nás naučilo ako lietať. Ryby a veľryby, ako lietať rýchlejšie. Mravce nás inšpirovali k autám bez vodiča. Ak budeme naďalej sledovať prírodu, môžeme aj dopravu zmeniť na bezpečnejšiu a ekologickejšiu?

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.