Nábytok a matrace so značkou EU Ecolabel

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil The EU Ecolabel Helpdesk Team
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Hľadáte kvalitný nábytok a matrace, ktoré sú zdravotne nezávadné a šetrné k životnému prostrediu? Zoznámte sa s výrobkami-držiteľmi EU Ecolabel...

Európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ udeľuje MŽP SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené environmentálne kritériá podľa Rozhodnutia Európskej komisie pre príslušnú skupinu produktov. Celkový vzhľad značky EÚ a spôsoby používania značky sa riadia presnými pravidlami a pokynmi, ktoré vychádzajú z článku 9 a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.