Objav prírodu v medicíne

Základné údaje:
  • Typ zdroja videá a filmy
  • Vydal/zostavil UNEP a TED-Ed
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Čo prvé ťa napadne, keď začuješ slovo „medicína“? Predstavíš si biele plášte a lekárne alebo lesy a rastliny? Možno ťa prekvapí, že väčšina moderných liekov pochádza z prírody. Videom ti predstaví 400 ročnú históriu aspirínu a jeho uplatnenie v súčasnej medicíne.

Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie