Informačný leták Karpatský dohovor

Základné údaje:
  • Typ zdroja brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2019
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku martin.siman@sazp.sk

Rámcový dohovor o ochrane a tvralo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) podpísali ministri životného prostredia ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory, Slovenska a Ukrajiny 22. mája 2003 v Kyjeve, pričom platnosť nadobudol 4. januára 2006Slovenská republika podpísala dokument 22. mája 2003 a ratifikovala ho 3.marca 2004. Dohovor nadobudol v SR platnosť 4. januára 2006. Dohovor je založený na spolupráci jednotlivých zmluvných strán pri ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestne ekonomiky a komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo.