GPP – Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

Základné údaje:
  • Typ zdroja brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil Slovenská agentúra životného prostredia
  • Rok vydania 2018
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Brožúra obsahuje zbierku zahraničných príkladov dobrej praxe GPP.