Naučme sa chrániť dravce

Sokoliarska skupina sv.Bavona ponúka v areáli ZŠ s MŠ M.Hella v Štiavnických Baniach aktivity spojené so sokoliarstvom. 

V rámci aktivít áte možnosť zažiť:

- zážitkové workshopy zamerané na zvýšenie povedomia o umení sokoliarstva 

- prednášky a prezentácie o: a) potrebe ochrany dravých vtákov žijúch na Slovensku

                                              b) ochrane biodiverzity dravých vtákov

                                              c) dôležitosti avifauny v prírode

                                              d) záchrane ohrozených druhov dravých vtákov

- prácu so sokoliarsky upotrebiteľnými dravcami 

Súvisiaca udalosť