ECO & ENERGY Innovation 2022 - medzinárodná konferencia

Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore

Súvisiaca udalosť