ECO & ENERGY Innovation 2022

Základné údaje:
  • Typ udalosti: jednodňové programy, prednášky a prezentácie , diskusie , workshopy, semináre a školenia , konferencie, verejné akcie
  • Organizátor: Národný energetický klaster NEK
  • 16.06.2208:00 - 18:00
  • Rozálka 9, 902 01 Pezinok-Stará hora, Slovensko
  • Bez poplatku
  • +421905361767
  • naraslovensko@gmail.com

Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore.

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE A OKRUHY KONFERENCIE:
Konferencia je organizovaná ako prezentácia najlepších tvorivých výstupov projektov a investičných zámerov s inovačným potenciálom, vypracovaných samotnými
účastníkmi zo súbežne realizovaného výskumného a vzdelávacieho projektu a súvisiacej prezentácie renomovanými lektormi a riešiteľmi zo Slovenska i zahraničia
s obhajobou pred domácou i medzinárodnou odbornou verejnosťou. Nosné okruhy tém sú:
1. Inovácie v energetickom priemysle a ekológii, nové trendy v oblasti efektívnosti a zdroje energií, budovanie environmentálneho prostredia.
2. Tvorba moderných inovačných projektov a priemyselných diel so zreteľom na implementáciu u investorov s dôrazom na implementáciu najmä v prostredí MSP.
http://www.nek.sk/wp-content/uploads/2022/05/Pozvanka-na-ECO-ENERGY-Innovation-2022.pdf

 

Podobné udalosti

Európsky týždeň udržateľného rozvoja