Drieme v tebe ilustrátor?

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž s Povesťami o jaskyniach na Liptove.

Vypočujte si niektorú z našich povestí o liptovských jaskyniach, ktoré sú dostupné v podcastovej relácii Povesti (nielen) na dobrú noc – nájdete ich na všetkých podcastových aplikáciách (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podmaz) aj na webovej stránke múzea: https://www.smopaj.sk/sk/podcasty . Nakreslite ilustračný obrázok a prihláste ho do našej súťaže.

Získať môžete nielen zaujímavé ceny od múzea a našich partnerov, ale aj šancu vidieť svoju ilustráciu v pripravovanej knižke

Pozor, súťažíme iba s povesťami o liptovských jaskyniach, presný zoznam jednotlivých dielov a podrobnejšie informácie k súťaži nájdete v propozíciách: https://www.smopaj.sk/sk/clanok/518-sutaz.

Dielo je možné zaslať:

1) online na https://airtable.com/shrCi4PTSisJlzEIT,    

2) poštou, 

3) alebo doručiť osobne.

Víťazov vyberáme dvoch pre každú z desiatich povestí: jedného v kategórii do 12 rokov, druhého v kategórii do 18 rokov. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu. 

Dôležité termíny:

Súťaž bola vyhlásená 21. marca 2023.

Svoje práce môžete zasielať do 30. júna 2023.

Výsledky vyhlásime do 31.7.2023.  

Tešíme sa na všetky zaslané práce!