Jesenná škola participácie mládeže

Akcia začne o:
Základné údaje:
  • Typ udalosti: pobytové programy
  • Organizátor: Národný inštitút vzdelávania
  • 21.10.2214:00 - 23.10.2215:00
  • Kysak 324 04481, 044 81 Kysak-Lúky, Slovensko
  • Bez poplatku
  • 0907993265
  • martina.pihulicova@iuventa.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pirpravuje po úspešnej Letnej škole participácie aj Jesennúš školu pre mládež v termíne:  od 21.10 - 23.10, v Škole v prírode Kysak (https://svpkysak.sk/). Jesenná škola participácie je určená mladým ľuďom vo veku od 15 - 25 rokov. 

Cieľom Jesennej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu  sa môžu stať  súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce. 
Presný časový harmonogram s programom bude zaslaný účastníkom min. 2 týždne pred začiatkom podujatia.

Ubytovanie a strava pre účastníkov jesennej školy je zabezpečná/BEZPLATNÁ. Účastník si hradí iba náklady spojené s dopravou do miesta určenia. Počet účastníkov je liminovaný, preto je potrené sa prihlásiť čo najskôr. Účastníci budú vyberaní podľa motivácie. 

Prihlasovanie prebieha do konca septembra, na tomto prihlasovacom linku: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogMa9n9cBAplInFZtxVs6loVUQU9LMUlKVk5aUjYzOUhJVjhCRkY4VFYzMS4u

Tešíme sa na Vás!

Podobné udalosti

Denný letný tábor Za divočinou mesta

Denný letný tábor Za divočinou mesta

Mládež v horách 2021