Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Vzdelávací seminár "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Banskobystrický kraj

Základné údaje:
  • Typ udalosti: jednodňové programy, prednášky a prezentácie , diskusie , semináre a školenia , projekty
  • Organizátor: OZ Požičaná planéta pre školy
  • 15.05.2309:00 - 16:00
  • Horná 5961/97, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
  • Bez poplatku
  • +421 948 337 500
  • info@pozicanaplaneta.sk

V spolupráci s Fakultou prírodných vied a informatiky UKF v Nitre tvoríme program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Prvý tematický okruh s názvom Odcudzenie sme vďaka podpore firemných partnerov (zoznam nájdete na www.pozicanaplaneta.sk) bezplatne distribuovali na základné školy. S cieľom podporiť implementovanie programu do procesu formálneho i neformálneho vzdelávania Vás srdečne pozývame na uvedený seminár.

Termíny seminárov:   Košický kraj 3.5.2023; Prešovský kraj 4.5.2023; Trenčiansky 9.5.2023; Bratislavský kraj 10.5.2023, Žilinský kraj 29.5.2023. Pozvánky budeme priebežne posielať na všetky základné školy v danom kraji a budú zverejnené i na EWOBOXe.

Podobné udalosti