Týždeň vedy a techniky 2020 - Tajomstvá mikrosveta

Základné údaje:
  • Typ udalosti: súťaže a hry
  • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  • 09.11.2000:00 - 15.11.2000:00
  • Online udalosť
  • Bez poplatku

Múzeum sa každoročne zapája do aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatím pod názvom Tajomstvá mikrosveta. Nakoľko v roku 2020 nás záujemcovia nemôžu navštíviť osobne, pripravili sme online súťaž, zameranú na poznávanie detailov prírody. Na viacerých snímkach sme pripravili detailné zábery mikroskopických a makroskopických preparátov z botaniky, zoológie, geológie, alebo paleontológie. Úlohou súťažiacich je správne pomenovať, čo sa skrýva na vybraných mikroskopických snímkach. Do súťaže sa môžu zapojiť nielen jednotlivci – žiaci, študenti, dospelí, ale aj celá rodina.

Súťaž bude prebiehať v dňoch 9. – 15. novembra 2020.

Tí najlepší vyplnením online formuláru môžu získať zaujímavé vecné ceny.https://forms.gle/6mpzr98frKsxnpE28

Prajeme Vám veľa šťastia!

Podobné udalosti

Slovenská Zoo Lympiáda 2020

ZOOŠKOLA ONLINE

Svetový deň životného prostredia