Hodnotenie: 0%
★★★★★
★★★★★

Ekoworkshop

Akcia začne o:
Základné údaje:
  • Typ udalosti: celoročné programy , prednášky a prezentácie , diskusie , workshopy, kurzy a tréningy, semináre a školenia
  • Organizátor: Planet Lover o.z.
  • 11.09.2417:00 - 20.01.2517:00
  • Online udalosť
  • S poplatkom 80 € / kurz
  • +421 905 986 962
  • prihlaska@ekoworkshop.sk

Ide o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, klimatickej zmeny a udržateľnosti. Každý sa môže podieľať na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia. Krúžok prebieha ONLINE, nakoľko nevieme zabezpečiť prezenčné vzdelávanie všade na Slovensku a zároveň nechceme nikoho ukrátiť o možnosť zapojiť sa.

Počas roka prebehne 10 teoretických lekcií, počas ktorých študenti získajú základné informácie z rôznych oblastí ako voda, oceán, pôda, potravinový odpad, energia, digitálny odpad, biodiverzita… Hodiny prebiehajú priateľskou formou komunikácie medzi lektorom a študentmi. Sú taktiež veľmi interaktívne, pretože využívame rôzne hry a aplikácie, aby sme spravili prezentáciu čo najzaujímavejšou.

Okrem týchto 10 hodín nás čaká množstvo iných zaujímavých aktivít, niektoré sú prezenčné:) (využívame rôzne formy na vzdelávanie – ekokonferencia, hostia z praxe a následne diskusie s nimi, prax v teréne). Na absolvovanie EKOworkshopu nie je potrebné žiadne vzdelanie vrámci tejto témy.

 

 

 

Podobné udalosti