Zatoč s odpadom

Základné údaje:
  • Typ ponuky: celoročné programy, internetové programy a aplikácie, súťaže a hry
  • Poskytovateľ Slovenská agentúra životného prostredia
  • Cena Bez poplatku

Zatoč s odpadom je nová online kampaň,  ktorá má prostredníctvom 10 tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu. Skladá sa z mesačných výziev pre jednotlivcov a časti Učiteľ v akcii, určenej učiteľom materských, základných a stredných škôl.

Súvisiacie články

Súvisiacie udalosti

Súvisiacie zdroje