Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Vyšla príručka „Učenie (sa) vonku nás baví“

V roku 2019 sa „Deň prázdnych tried“ oslavuje 7. novembra. Pri tejto príležitosti vydal Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE príručku...

ŠIŠKA v znamení čistného ovzdušia

Festival environmentálnej výchovy ŠIŠKA bude počas svojho 22. ročníka venovaný téme kvality ovzdušia.

...

Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (11. októbra) ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích projektov. Spustilo v poradí už 3. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF). Finančne t...

Zelený vzdelávací fond úspešný aj v druhom ročníku

Envirorezort už prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF)  podporil viac ako 50 projektov tretieho sektora zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V jeho druhom k...

Školský program Na túru s Naturou je ukončený

Školský program Na túru s Naturou bol spustený v roku 2009. Za roky svojej existencie si našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov.

...

Odovzdanie altánu do užívania

28.10.2019 sa v SEV Dropie uskutočnilo slávnostné odovzdanie trstinového altánu do užívania, ktorého výstavba sa realizovala v rámci projektu SKHU/1601/1.1/258/NATUR/DANUBEPARKS/ Chute podunajskej ...

Naposledy, ale nie poslednýkrát

Členovia pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR sa stretli naposledy v tomto kalendárnom roku, koncom októ...