Seminár pre stredné školy - klimatická zmena, jej prejavy a naša aktivita

Základné údaje:
  • Typ ponuky: prednášky a prezentácie
  • Poskytovateľ Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Cena Bez poplatku

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja si dovoľuje ponúknuť zorganizovanie seminára na tému  Klimatická zmena jej prejavy a naša aktivita

Podtémy:

Dôsledky zmeny klímy vo svete a v našom regióne - zdôvodnenia a príklady negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zmierňujúce a adaptačné opatrenia - čo je potrebné robiť, aké opatrenia realizovať našom okolí, čo môže urobiť každý.

Pripravená je 45 a 90 minútová verzia

Súčasťou je:

Prezentácia – fakty a zaujímavosti, trochu burcovania (čím ste mladší, tým sa vás to viac týka).

Videá – vyrobili sme kratučké videá, podľa hesla „lepšie raz vidieť ako x-krát počuť“, sú v nich ukázané príklady adaptačných opatrení.

Kvízy – na pravidelné prebúdzanie auditória.

Na záver krátka súťaž o ceny s neveľkou uhlíkovou stopou.

Semináre sú organizované v nadväznosti na: Schválenie Adaptačnej stratégie na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji, Zverejnenie interaktívnych mapiek  o dopadoch klimatickej zmeny, Realizáciu Programu obnovy krajiny

Kontakty: Henrieta Kiraľvargová; henrieta.kiralvargova@arr.sk; 0910 930 777

Ján Dzurdženík; jan.dzurdzenik@arr.sk; 0911 260 62