Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Hodnoty Dunaja

Metodická príručka (formát A4). Vydaná v rámci projektu Hodnoty Dunaja pre základné školy. Metodická príručka je členená do piatic...

Hodnoty Dunaja

Pracovné listy (formát A4). Vydané v rámci projektu Hodnoty Dunaja pre základné školy. Spolu 21 pracovných listov. Súčasťou j...

Regetovské rašelinisko a okolie

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach Nízkych Beskýd. Textová časť popisuje 13 zastávok Náučného chodníka Regetovské raš...

Žitný ostrov

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach najväčšieho riečneho ostrova v Európe. Textová časť popisuje chránené lokality úze...

Drienčanský kras a okolie

Textový a obrazový sprievodca. Informuje o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a vzácnostiach Revúckej vrchoviny. Textová časť popisuje 15 zastávok Náučného chodníka Drienčansk...

NEWSLETTER UČITELÉ ZA KLIMA

Česká platforma Učitelé za klima ponúka možnosť zasielania noviniek v oblasti enviro výchovy v téme klimatickej zmeny.

...

EKOpodnikanie

Príručka je určená všetkým záujemcom o podnikanie s prívlastkami moderné a udržateľné.

Čo tieto prívlastky znamenajú?

V prvom ra...

Metodické usmernenie k prierezovej téme ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť na konci stupňa vzdelávania. Môže sa realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovací...