“Občanské projekty ve veřejném prostoru – MANUÁL PRO POLITIKY, ÚŘEDNÍKY A INICIÁTORY PROJEKTŮ”

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie
  • Vydal/zostavil Pěstuj prostor, z.s.
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Publikácia “Občanské projekty ve veřejném prostoru – MANUÁL PRO POLITIKY, ÚŘEDNÍKY A INICIÁTORY PROJEKTŮ” je výstupom medzinárodného projektu “Procesy pokroku” (2017-2020), na ktorom sme sa spolupodieľali aj my z nadácie Green Foundation.

Manuál vznikol pod vedením spolku Pěstuj prostor a je venovaný všetkým, ktorých zaujíma stav verejného priestoru vo svojom meste či obci. Všetkým, ktorí chcú hľadať riešenia, založené na vzájomnom pochopení medzi občanmi a samosprávou.  

Vďaka dobre pripraveným komunitným projektom môžu miestni obyvatelia pomôcť samospráve zvládať výzvy verejného priestoru, ktorá potom dokáže lepšie a jednoduchšie spĺňať ich skutočné potreby. Cieľom Manuálu je ukázať všetkým, ako to môžu spoločnými silami dosiahnuť.  

Na príprave manuálu sa spolupodieľalo takmer 80 organizácií z SK a CZ. Za slovenskú stranu prispeli svojimi skúsenosťami aj Mesto Trnava, Mesto Trenčín a občianske združenie Za! Amfiteáter (Banská Bystrica).

Ďalšie info + manuál na stiahnutie tuhttp://pestujprostor.plzne.cz/obcanske-projekty-manual/