"Klimatické desatoro Psíčka a Mačičky"

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky
  • Vydal/zostavil SEV SAŽP Dropie
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku lilla.szaboova@sazp.sk

Učebná pomôcka (plagát) - 10 jednoduchých prístupov ako aj ty môžeš prispieť k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien.