Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov. GREENPASS je prvý komplexní nástroj pre rozvoj miest odolných voči klimatickým zmenám na celom svete. Na základe expertných systémov analyzuje až 6 základných výziev: klíma, voda, ovzdušie, biodiverzita, energie a náklady. Pridajte sa a nastavme spolu merateľné ukazovatele prostredia, v ktorom žijeme!