Svetový deň slonov

Svetový deň levov

Národná zoo a CITES

Medzinárodný deň leoparda obláčkového

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Predaj suvenírovej bankovky

Výlet na lúky nad Sásovou