Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Otváracia konferencia projektu KLÍMA BEST - Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu

Infoseminár Roots & Shoots Slovakia 2022/2023

Kurz o liečivých bylinkách

Slovenská Zoo lympiáda 2022

22.4.2022 Deň Zeme- Deň klímy

Medzinárodný deň vtáctva

Čo nové v občianskej vede na Slovensku?