Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Festival Zeme

Týždeň Európskych geoparkov 2022 v Slovenskej akadémii vied: Výstava geoparky a geoturizmus na Slovensku

Medzinárodný deň biodiverzity

Fórum ekológov 2022

Zoo akadémia

Seminár o korytnačkách

Svetový deň Zeme

Jarný ornitologický tábor na Sennom 2022