Online konferencia s názvom ZMENA KLÍMY - AKO NA TO?

Konferencia RESpect-EKOpodnikanie-ALER 2020

ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2020