Konferencia RESpect-EKOpodnikanie-ALER 2020

ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2020