Články

Súťaž Fotozáťaž pozná svojich víťazov

Do fotografickej súťaže Fotozáťaž na tému Zaťažené na záťaž prišlo za 3 mesiace jej trvania 99 fotografií od 28 autorov.

Viac..

Ako sme hľadali nové logo

Environmentálna výchova a vzdelávanie má v Slovenskej agentúre životného prostredia dlhú tradíciu. Napriek tomu nereprezentovalo túto zaujímavú a v poslednej dobe čoraz aktuálnejšiu tému doteraz logo. Bolo načase to zmeniť...

Viac..

Hlasujte za najlepšiu fotografiu súťaže

Takmer stovka fotografií od 28 autorov čaká na váš hlas.

Viac..

Svetový deň pôdy

Pôda je pre nás veľmi dôležitá, pretože plní mnoho funkcií: produkuje biomasu, je zdrojom viacerých surovín, filtruje a transportuje mnohé látky, je biotopom pre rôzne organizmy, či základom pre naše stavebné aktivity.

Viac..

Udalosti

Metodický deň k školskému programu Enviróza

22-dňová výzva pri príležitosti Dňa Zeme

Metodický deň k školskému programu Enviróza

Zdroje

Časopis Enviromagazín

Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí (ŽP) s 25-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu. Každé číslo je

Viac..

Prehodnoť svoj pohľad

Pozri si video o prehodnotení pokroku v zmysle tzv. obehovej ekonomiky. Zamysli sa nad svojou spotrebou. Zisti, ako môžeš svojimi každodennými rozhodnutiami bojovať so zmenou klímy, znížiť množstvo odpadu, chrániť prírodu a pridať sa k rovesníkom po celom svete. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.

Viac..

Sila vedy v tvojich rukách

Vedel si, že študent strednej školy objavil práve pred niekoľkými týždňami mloka, ktorý nebol v jeho kraji videný 40 rokov?  Svedčí to o tom, že môžeš urobiť vedecký objav bez ohľadu na svoj vek. Potrebujeme tvoje oči, uši a myseľ, aby sme lepšie porozumeli svetu. Prostredníctvom videa sa dozvieš viac o tzv. občianskej vede. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé

Viac..

Môže obnoviteľná energia poháňať svet?

Svet každý rok spotrebuje 35 miliárd barelov ropy. Závislosť na fosílnych palivách znečisťuje Zem a ich zásoby nie sú nevyčerpateľné. Zatiaľ však máme dostatok slnka, vody a vetra, zdrojov obnoviteľnej energie. Prečo teda nevymeníme závislosť od fosílnych palív za existenciu založenú výhradne na obnoviteľných zdrojoch? Pozri si video a dozvieš sa viac. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odk

Viac..