Virtuálna výstava Zelený svet 2022

Téma tohto ročníka je Voda je život. Voda pokrýva viac než 70 % povrchu zeme. Život na Zemi sa začal práve vo vode, takže nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej modrej planéte potrebuje vodu. Voda je skutočne mnohostranná: je životne dôležitá, je domovom, lokálnym a globálnym zdrojom, dopravnou cestou a regulátorom klímy.

V téme Voda je život sme sa chceli zamerať na hospodárenie s vodou a poukázať na to, čo sa stane, ak voda v krajine chýba. Letá bývajú na Slovensku čoraz teplejšie a predlžujú sa obdobia sucha. Vodu si častokrát nevážime a berieme ju ako samozrejmosť, pritom však nie je lacná a nie je ani nevyčerpateľným zdrojom.

Predstavujeme vám ocenené práce žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl.

Ocenené práce