Virtuálna výstava Zelený svet 2020

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným. Vitajte na virtuálnej výstave 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! Žiaci mohli výtvarne znázorniť svoj pohľad na dnešný svet, na situáciu v ktorej sa nachádzame, svoje vnímanie environmentálnych problémov a hľadanie riešení. Predstavujeme vám ocenené a výstavné práce žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl. Prajeme krásny zážitok!

Ocenené práce