Virtuálna výstava Zelený svet 2021

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným. Vitajte na virtuálnej výstave 26. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Lokálnosť je naša budúcnosť! Žiaci sa mohli výtvarne a literárne vyjadriť na nasledovné otázky: Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny? Predstavujeme vám ocenené a výstavné práce žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl. Prajeme krásny zážitok!

Ocenené práce