O SÚŤAŽI

Dekoračný obrázok Autor obrázku: Eliška Plačková, 3 roky, Mš Zákopčie

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Zelený svet už 28 rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, maľbami, kresbami a grafikami. Od roku 1996, kedy súťaž vznikla, bolo do Zeleného svetu zaslaných viac ako 80 000 výtvarných a digitálnych prác detí zo Slovenska a z ďalších krajín sveta. Súťaž sa zúčastnili aj deti z Ruska, Grécka, Poľska, Maďarska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Rakúska, Slovinska, Srbska a Čiernej Hory, Indie, Číny a Indonézie.

V posledných rokoch prebehlo niekoľko zmien.Od roku 2019 sa literárna súťaž "Múdra príroda" stala súčasťou Zeleného sveta. V roku 2020 pribudla do súťaže nová kategória pre učiteľov: Tvorivý pedagóg prostredníctvom ktorej majú učitelia možnosť ukázať svoju šikovnosť pri tvorbe metodického/pracovného listu na rôzne environmentálne témy. O túto kategóriu je značný záujem o čom svedčí aj počet prihlásených príspevkov (80) v prvom ročníku. Vybrané výtvarné a literárne diela sú zaarchivované v databáze súťažných prác a sú ďalej využívané ako podporné edukačné materiály.