Články

Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve Regionálne centrum obehového hospodárstva

Abstrakt Obehové hospodárstvo si vyžaduje vytváranie takých
produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej primárnych
zdrojov a energie a zároveň budú preferovať využívanie
ob...

Ako tvoriť integrované projekty pre IÚI?

1. Je daný kľúčový projekt dôležitý pre celé územie? Akú zmenu  chceme dosiahnuť? Ako to odmeriame?

2. Kto bude nositeľom kľúčového projektu? Ktorí sociálno-...

Udalosti

ALL DIGITAL SUMMIT 2022

RCOH – TVORBA INTEGROVANÝCH ZÁMEROV ROZVOJA REGIÓNOV

ECO & ENERGY Innovation 2022

SMART CITY SUMMIT 2022: SME na ceste k Smart Cities