Výzvy

klímaTYzuj sa

... a aktivuj sa pre klímu

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy vo svojej poslednej štúdii uvádza, že otepľovanie planéty v dôsledku ľudskej činnosti sa zrýchľuje. Kritickú hranicu oteplenia o 1,5 stupňa Celzia dosiahneme už čoskoro. Okrem klimatickej však prebieha aj zmena v našej spoločnosti, myslení a správaní. Pridaj sa k nám a aktivuj sa pre klímu.

Zapoj sa

1. Registruj sa

Vyplň jednoduchý formulár.

2. Splň výzvu

Príjmi výzvu a aktivuj sa pre klímu

4. Získaj

Dobrý pocit a hodnotnú cenu.

Otázky a odpovede

Snaha tímu environmentálnej výchovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) nadviazať na úspešnú kampaň Zatoč s odpadom. Počas nej sme mali možnosť sledovať, ako drobné zmeny v našich životoch prinášajú veľké výsledky.

Rozhodli sme sa preto pokračovať v rovnakom štýle a tentokrát sme sa zamerali na veľmi horúcu a aktuálnu tému – klímu. Cieľom nových výziev je uvedomiť si, že zmena klímy je tu a teraz. Každý deň ju ovplyvňujeme a ona ovplyvňuje nás – odkedy vstaneme z postele, až kým nejdeme spať. Brnká na naše emócie a volá nás do akcie!

Áno, do výziev sa môže zapojiť ktokoľvek. Každý sa registruje, plní výzvy a súťaží individuálne, sám za seba. Ak sa chcete zapojiť ako školský kolektív, prečítajte si odpoveď na nasledujúcu otázku.

Áno, do výziev sa môžu zapojiť aj školské kolektívy z rôznych stupňov a typov škôl. Ak ste učiteľ, pri registrácii do kampane zadáte svoje meno a email, následne vyplníte aj názov a adresu školy. Jednotlivé výzvy môžete plniť ako trieda či školský kolektív.

Vaše príspevky nahráte kliknutím na tlačidlo „Zapoj sa do výzvy“, ktoré sa nachádza na stránke výzvy v danom mesiaci. V zobrazenom formulári uvediete počet zapojených žiakov a učiteľov.

Pre učiteľov prebieha aj sprievodná aktivita Učiteľ v akcii, ktorá prináša námety na edukačné aktivity. Zmeňte spolu s nami nielen klímu vášho domu, ale aj vašej triedy či školy. Ak máte záujem o takéto námety, pošlite email na klimatyzujsa@sazp.sk.

Čaká na teba 10 výziev, ktoré sa budú postupne odkrývať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2023 do júna 2024.

Do každej výzvy sa môžeš zapojiť len raz (t. j. 10-krát počas trvania kampane), a to vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Zapoj sa do výzvy“. Vo formulári uvádzaš informácie alebo pripájaš prílohy podľa charakteru danej výzvy. Môže ísť o fotografiu, číslo alebo text.

Po skončení konkrétnej výzvy budeš zaradený do mesačného žrebovania o hodnotné ceny. Čím viac výziev splníš, tým väčšiu šancu budeš mať v záverečnom žrebovaní po skončení kampane (júl 2024).

Ak si na výzvu nestihol zareagovať v danom mesiaci, nevadí. Zapoj sa, keď budeš mať čas a chuť. Stále máš šancu na výhru v záverečnom žrebovaní.

 • Kampaň klímaTYzuj sa prebieha od septembra 2023 do júna 2024 a pozostáva z 10-mesačných výziev (1 mesiac = 1 výzva).
 • Účastníkom kampane (ďalej len účastník) sa stáva každý, kto sa registruje vyplnením on-line formulára na stránke kampane.
 • Do každej výzvy sa účastník môže zapojiť len raz (t. j. 10-krát počas trvania kampane), a to vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Zapoj sa do výzvy“.
 • Do mesačného žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí sa zapojili do výzvy prebiehajúcej v danom mesiaci (celkove 10 žrebovaní).
 • Do záverečného žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí sa zapojili minimálne do troch výziev počas celého trvania kampane. Za každú splnenú výzvu účastník získa jeden losovací lístok, maximálne však 10. Čím viac výziev účastník splní, tým má väčšiu šancu na výhru. Ocenení budú aj nami vybratí účastníci.
 • Výsledky žrebovania budú zverejnené na stránkach kampane a výhercovia budú kontaktovaní e-mailom. Ceny im budú zaslané poštou.
 • Účastník svojou registráciou do kampane súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, k čomu dáva svoj osobitný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 • Osobné údaje účastníka budú použité výhradne v prípadoch súvisiacich s realizáciou a propagáciou kampane a nebudú poskytnuté tretím stranám.
 • Vyhlasovateľ kampane má právo použiť zaslané fotografie a texty s uvedením autorstva na nekomerčné účely (vzdelávacie, prezentačné, propagačné), v zmysle § 25 a § 28 autorského zákona. Za takéto použitie textov a fotografií mu nevzniká povinnosť vyplatiť autorovi odmenu.
 • Účastník sa svojou registráciou do kampane zároveň stáva používateľom portálu environmentálnej výchovy EWOBOX, prostredníctvom ktorého kampaň prebieha. Na účastníka sa preto vzťahujú práva a povinnosti užívateľa portálu.

Návod na život zodpovedný ku klíme.
Tipy na opatrenia zmierňujúce zmenu klímy.
Praktické zručnosti a radosť z dosiahnutých výsledkov.
Status „greenfluencera“ a...
vecné ceny v mesačnom a záverečnom žrebovaní. Výhry

 • mesačné žrebovania: 10 x balíček „greenfluencera“ (kniha, termoska/fľaša, látkový batôžtek/taška a drobné užitočné predmety v hodnote cca 50 eur)
 • záverečné žrebovanie:
  • 1. cena – stan + turistické paličky
  • 2. cena – ruksak + termoska,
  • 3. cena – čelovka + spoločenská hra Terra Futura,
  špeciálna cena odboru environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety – prekvapenie.

Výsledky žrebovania zverejníme na stránkach kampane a výhercov budeme kontaktovať e-mailom. Ceny zasielame poštou.

Zelený „influencer = greenfluencer“. Je to človek, ktorý propaguje zdravý, zodpovedný a udržateľný životný štýl. Aj ty sa ním môžeš stať. Pomôžu ti tieto zásady:

 • Kade chodím, tade hovorím o kampani klímaTYzuj sa.
 • Výzvy najprv testujem na sebe a skúsenosti „šérujem“.
 • Nikdy neviem, kto ma vidí, preto sa vždy správam „green“.
 • Konšpirácie, nie sú moje inšpirácie. Fakty si vždy overujem.
 • Splnením výziev sa to nekončí, ale pokračujem ďalej.
Ak si nenašiel odpoveď na svoju otázku, využi nasledujúce kontakty info@ewobox.sk, 048/ 43 74 -196, -197 alebo využi tento kontaktný formulár

Výzvy

Čaká na teba mesiacov, výziev, tém súvisiacich so zmenou klímy a tvojim bežným dňom.
Schladí klímu klimatizácia?
 • Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy (7. 9.)
 • Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme (16. 9.)
September
Antroposcéna
 • Svetový deň potravín (16. 10.)
 • Medzinárodný deň stromov (20. 10.)
 • Deň pôvodných odrôd jabĺk (21. 10.)
Október
Od Tatier k Dunaju
 • Svetový deň urbanizmu (8. 11.)
November
Nenakupujem do smetného koša
 • Svetový deň spotrebiteľských práv (15. 3)
 • Svetový deň recyklácie (18. 3.)
Marec
Jem, čo viem
 • Svetový deň zdravia (7. 4.)
 • Svetový deň Zeme (22. 4.)
Apríl
Vytváram ostrovy života
 • Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti (22. 5.)
Máj
Dnes si to užijem
 • Deň za správne rozhodnutie (1. 6.)
 • Svetový deň životného prostredia (5. 6.)
Jún

Vaša odozva

Registrácia

Uvádzaj, iba ak sa zapájate ako školský kolektív.

Mediálni partneri

Partneri

Dropie logo Spotrebitel logo Free food logo Birdlife logo SIEA logo