Návrat na hlavnú stránku

Nenakupujem do smetného koša

Zvoľ si stratégiu

Ilustračný obrázok
Ako a čo nakupujeme má veľký vplyv na našu planétu. Nakupovať sa dá však aj ekologicky, zodpovedne a šetrne. Treba si len pozorne všímať pulty s tovarom, zvažovať alternatívy a dôkladne si vyberať. Občas to chce viac času, či vykročenie z našej komfortnej zóny. Ale možnosti existujú.
1 V priebehu výzvy sa zameraj na jednu z nasledujúcich nákupných stratégií:
  • Nakupuj bez obalu – v bezobalových obchodoch alebo v bežných obchodoch do vlastných nádob a vrecúšok.
  • Uprednostni výrobky s certifikovanými enviroznačkami – napr. Európsky kvet, Eurolist, Fairtrade, Ecocert, Environmentálne vhodný produkt a ďalšie.
  • Nakupuj u lokálnych výrobcov – v tvojom najbližšom okolí, preferuj slovenské produkty.
  • Nenakupuj nové veci – vymeň, daruj, požičaj.
2 Prekroč svoju komfortnú zónu, všímaj si čo nakupuješ a buď dôsledný.
Odfoť ako sa ti darilo. Ak máš chuť, napíš krátku správu o svojej novej skúsenosti.
Zapoj sa do výzvy
Ak sa chceš zapojiť do výzvy . Ak nemáš prihlasovacie údaje, registruj sa.
User

Treba vedieť

Dekoračný obrázok

V obchodoch a supermarketoch častokrát vidíme ľudí ako tlačia preplnené nákupné koše. Svoj „úlovok“ si odvezú domov, na chvíľku sa ním potešia. O niekoľko dní či týždňov sa nám však niektoré veci pokazia, iné nás omrzia. Niektoré spotrebujeme doslova za pár sekúnd či minút, a tak z nákupného koša putujú rovno do koša smetného. Toto prehadzovanie tovaru z koša do koša sa deje prakticky každý deň.

Odpad je starý ako ľudstvo samo. Zásadne sa však zmenil jeho charakter. Archeológovia o niekoľko storočí namiesto pamiatok vyhrabú spod zeme nevábny obsah našich súčasných skládok.

Podľa údajov Štatistického úradu sme na Slovensku vytvorili v roku 2022 2,6 mil. ton komunálneho odpadu (KO). Je to priemerne 478 kg na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kg odpadu na deň. Miera recyklácie bola pritom na úrovni 49,5 %. Na skládkach komunálneho odpadu stále končí 39,3 % odpadu a v spaľovniach zvyšných cca 10 %.

V koši vlastne nekončí odpad, ale cenné suroviny, z ktorých sa veci vyrábajú (drevo, ropa, bauxit, železná ruda a iné).

V koši končí v prenesenom zmysle slova aj všetka energia, ktorá sa spotrebuje pri ťažbe surovín, výrobe a preprave produktov. Napríklad pri výrobe 1 kg hliníka sa spotrebuje 47,5 kWh elektriny, čo je 23-krát viac ako pri výrobe skla.

Do koša vyhadzujeme aj vodu, ktorá sa spotrebuje pri pestovaní základných surovín, pri výrobe či preprave. Vodná stopa (t. j. voda, ktorá bola spotrebovaná počas výroby určitého produktu alebo realizácie služby) bavlneného trička je 2 700 litrov vody. Na produkciu 1 kilogramu hovädzieho mäsa sa spotrebuje takmer 16 000 litrov vody.

Naozaj sme takí bohatí, že si všetky tieto cenné suroviny môžeme dovoliť vyhadzovať len tak do koša? Nehovoriac o tom, že skládky sú významným producentom skleníkového plynu – metánu (CH4), ktorý má prvých 20 rokov po jeho vypustení do ovzdušia viac ako 80-násobne vyšší globálny otepľovací účinok ako jeho známejší kolega oxid uhličitý (CO2).

Riešenie problému s odpadom majú v rukách rôzne skupiny ľudí. Úlohou politikov je prijať prísnejšie normy a zákony s cieľom zabezpečiť vyšší podiel recyklácie odpadu, či zákaz používania určitých (hlavne jednorazových) výrobkov.

Úlohou výrobcov je prejsť na model obehového hospodárstva, čiže model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy, pokiaľ sa to dá. Týmto spôsobom sa zvyšuje životnosť produktov a znižuje odpad.

Vo vlastných rukách to však máme aj my – spotrebitelia. Výrobcovia vyrábajú to, čo ľudia kupujú. Ak začneme odmietať jednorazové výrobky, neekologické obaly či nekvalitné produkty, nepriamo donútime výrobcov zmeniť ich modely výroby.

Existujú bezobalové obchody, lokálne trhy, predaj z dvora, čapovaná drogéria, výrobky s certifikovanými environmentálnymi značkami, ktoré zaručujú zdravotnú či ekologickú nezávadnosť, ale aj spravodlivý obchod. Doslova na každom kroku sa v súčasnosti stretávame aj s pojmom zero waste (život bez odpadu), čo je životný štýl zameraný na znižovanie tvorby odpadu.

Riešenia sú všade okolo nás. Sú v prírode, v našich mysliach aj srdciach. Stačí sa len natiahnuť a chcieť... Chcieť niečo zmeniť pre našu prítomnosť aj budúcnosť.

Cieľ 2030

Zvýšiť podporu obehového hospodárstva prostredníctvom predchádzania vzniku odpadu (Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050)

V čom to viazne

Nakupujem, teda som. Všetci nakupujeme podľa nejakých preferencií – s ohľadom na cenu, zvyk, praktickosť, čas... Častokrát však pritom zabúdame aj na ekologický aspekt. Neuvedomujeme si, že nakupovanie veľkou mierou prispieva ku zmene klímy, a ako spotrebitelia máme v tomto smere obrovskú moc. Ak niečo nebudeme kupovať, výrobcovia to prestanú vyrábať, alebo zmenia svoj prístup. Naša sila teda spočíva aj v tom, čo vkladáme do svojich nákupných košíkov.

Mediálni partneri

Partneri

Dropie logo Spotrebitel logo Free food logo Birdlife logo SIEA logo