Nedokonalosť chutí

Ilustračný obrázok

Garant výzvy

Free food logo
25 – 30 % mrkvy nikdy neopustí farmu a putuje priamo do kompostu alebo, čo je ešte horšie, na skládky. A to len z toho dôvodu, že nespĺňa nami vymyslené kritériá krásy, ktoré platia pre väčšinu ovocia a zeleniny. Ďalším sitom prechádzajú v samotnom obchode, kde ich porovnávame s ich ,,krajšími" rovesníkmi. Tieto ,,škaredé" potraviny sú ale dokonalo chutné, je to náš potravinový systém, ktorý je nedokonalý. Nie farmár, nie obchod, sme to my, kto tomuto jedlému plytvaniu môže dať stopku. Ako na to?
1 Pri nakupovaní ovocia alebo zeleniny si vyber takú, ktorá svojimi tvarmi alebo farbou nie je dokonalá, ale chutí rovnako. Odporúčame navštíviť lokálne trhy, obchody, farmárov a prvovýrobcov, ktorí takéto potraviny predávajú.
Odfoť si tento unikát. Pošli nám jeho fotku a napíš, či ti chutil.
Zapoj sa do výzvy
Ak sa chceš zapojiť do výzvy . Ak nemáš prihlasovacie údaje, registruj sa.
User

Treba vedieť

Dekoračný obrázok

Na planéte s takmer 8 miliardami ľudí čelíme potravinovej neistote na všetkých úrovniach. Viac ako 820 miliónov ľudí nemá dostatok potravy. Inými slovami, každý deviaty človek vo svete buď hladuje alebo trpí podvýživou. A aj napriek tomu plytváme potravinami. Každý rok sa vyhodí takmer 2 miliardy ton potravín, čo predstavuje až jednu tretinu všetkých vyrobených potravín na celom svete. Toto množstvo by dokázalo nasýtiť všetkých ľudí, ktorí hladujú a to dokonca 4-krát!

V Európe sa ročne vyhodí 88 miliónov ton jedla! (Čo predstavuje 173 kilogramov na osobu.) Aby ste mali konkrétnejší obraz, predstavte si, že každý z nás vyhodí štyri jedlá za týždeň. Domácnosti vyhodia 47 miliónov ton jedla a zvyšných 41 miliónov ton potravín vyhodia supermarkety a reštaurácie. Pri prvovýrobe a spracovaní sa taktiež plytvá vo veľkom množstve.

Plytvanie potravinami je jeden z najväčších svetových problémov, a to z etického, ekonomického, zdravotného aj environmentálneho hľadiska. Potravinový odpad neznamená len vyhodené jedlo a peniaze. Znamená hlavne plytvanie zdrojmi, ktoré sú potrebné na jeho výrobu – voda, pôda, energia či ľudská práca.

Potravinový odpad významne prispieva k zmene klímy. Nespotrebované potraviny končia častokrát v spaľovniach. Na skládkach, kde sa rozkladajú, sa z nich vo veľkom množstve uvoľňuje metán (jeden z najrozšírenejších skleníkových plynov, 28-krát účinnejší ako oxid uhličitý). Uhlíková stopa potravín sa však vytvára počas celého reťazca – od výroby po spotrebu. Keby bol potravinový odpad krajinou, bol by po Amerike a Číne 3. najväčším producentom skleníkových plynov! A to je už čo povedať.

Prečo vlastne plytváme potravinami? Dôvodov je viac a odpoveď nie je jednoznačná. Isté však je, že k plytvaniu dochádza v celom systéme, počnúc poľnohospodárstvom, cez potravinársky priemysel, dodávateľov, siete obchodov až po spotrebiteľov.

Najviac jedla vyhadzujeme v domácnostiach. Ako odpad najčastejšie končia zelenina, ovocie, chlieb a pečivo a tiež varené jedlo a mliečne výrobky. Nakupujeme viac potravín, ako dokážeme spotrebovať. Nevieme ich správne skladovať. Vyhadzujeme jedlo, ktoré nespĺňa estetické kritériá. Zhruba tretina Slovákov nevie s určitosťou povedať, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti, a aj preto mnohé potraviny končia zbytočne v koši.

Plytvaniu potravinami sa však dá pomerne efektívne predísť, ak začneme ako spotrebitelia pristupovať k jedlu zodpovedne. Aj minimálne zmeny v spôsobe nakupovania, varenia a konzumácie potravín pomôžu znížiť náš vplyv na životné prostredie, zredukovať odpad, šetriť prírodné zdroje aj financie, či pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi.

Cieľ 2025

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025: Znížiť globálny potravinový odpad na osobu na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni o polovicu a znížiť straty potravín v celom výrobnom a zásobovacom procese, vrátane pozberových strát.

V čom to viazne

Snahu o dosiahnutie uvedeného cieľa komplikuje zber relevantných údajov. Informácie o potravinovom odpade sa stále považujú za konkurenčné, a preto ich výrobcovia a spracovatelia nechcú zdieľať. Chýbajú ucelené štatistiky o plytvaní v jednotlivých fázach dodávateľského reťazca potravín. V domácnostiach zase absentuje povedomie a poznatky spotrebiteľov, potrebné k redukcii takéhoto odpadu.

Mediálni partneri

Zvonček logo Enviráčik logo Maxík logo

Partneri

Natur pack logo Free food logo Inštitút cirkulárnej ekonomiky logo Fashion Revolution Slovakia logo NOA logo Planeta zem sa usmieva logo VEPOS Horného Turca n.o. Asekol Nok Saneco logo