Prihláška prác do súťaže

Chcem hneď pridať súťažnú fotografiu bez registrácie

Od prihlásenia fotografie/í ti chýba len krôčik, vyplň potrebné údaje (meno a priezvisko autora, vek, školu, údaje učiteľa, kategóriu), nahraj fotku/y žiakov alebo tú svoju podľa toho či fotografiu prihlasuje učiteľ alebo žiak. Spätne však fotografiu už nemôžeš zmeniť.

Pridať súťažnú fotografiu

Chcem sa zaregistrovať cez Ewobox a pridať súťažnú fotografiu

Okrem možnosti spravovať fotky prihlásené do súťaže Envirospektrum, získate zaujímavé príležitosti a voľby. Patrí k nim bezplatný a rýchly prístup k ďalších programom a súťažiam, do ktorých sa vaša škola môže zapojiť. Zasielanie noviniek z oblasti environmentálnej výchovy (EV), prehľad dostupných informačných zdrojov, aktuálnych podujatí a výziev v EV. Možnosť prezentovať a dokumentovať enviročinnosť vašej školy prostredníctvom profilovej stránky, pričom do jej tvorby môžete zapojiť aj samotných žiakov a študentov.

Zaregistrovať cez Ewobox