Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 4. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov Envirospektrum na tému Voda nad zlato.

Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Hlavný cieľ súťaže je dostať žiakov počas jarných, letných a jesenných mesiacov do prírody, ktorú by mali prostredníctvom fotoaparátu vnímať aj na empirickej úrovni.

Organizácia a priebeh:

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Termín vyhlásenia súťaže: 18. mája 2020
Uzávierka súťaže: 31. júla 2020
Vyhlásenie výhercov súťaže: do 20.augusta 2020

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých typov škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov.

Hráš o hodnotné ceny: Zrkadlovku či tablet a iné darčekové predmety