O SÚŤAŽI

Cieľom aktivity je priviesť deti a mládež do prírody počas celého roku. Zaujímajú nás zážitky, dobrodružstvá a postrehy detí z ich vychádzok do prírody. Prostredníctvom fotografie chceme zistiť ako jednotlivec, dieťa, tínedžer vníma prírodu v dnešnej dobe preplnenej modernými technológiami. Akým spôsobom vníma jej krásu a čo považuje za pekné, zaujímavé a inšpirujúce. Očakávame a tešíme sa na množstvo poloprofesionálnych fotografií, ale aj momentiek.

Hlavná téma súťaže - VODA nad zlato

Voda je základom pre život. Táto vzácna tekutina je nenahraditeľná pre všetky živé organizmy. Napriek jej významu, si len v poslednom období začíname uvedomovať, že je jednou z najzraniteľnejších zložiek životného prostredia. Sú to práve zmena klímy a nárast svetovej populácie, ktoré výrazne ovplyvňujú hospodárenie s vodnými zdrojmi. V dôsledku poklesu zrážok a opakujúcich sa období sucha sa začíname stretávať s alarmujúcim nedostatkom vody a potrebnej závlahy aj na území Slovenska. Na našej planéte máme len obmedzené zdroje vody a preto sa musíme správať zodpovedne. Musíme hľadať a využívať spôsoby ako s vodou nielen šetriť, ale ju aj efektívne využívať a zabezpečiť jej zásoby. Pokúste sa cez objektív „dotknúť“ vody, ktorá pre nás znamená všetko. Na každej kvapke záleží...