Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA


Hlavná téma: ODPAD

25. - 27. september 2023

Horský hotel Šachtička

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ŠIŠKA 2023

Osobné údaje

Vlastný príspevok

EIP – Eko Iná Prezentácia

Tento koncept bol predstavený na ŠIŠKE 2019 s cieľom odpútať sa od zaužívaného spôsobu prezentovania využívajúceho počítačovú techniku, šetriť prírodné zdroje a rozvíjať interakciu medzi prednášajúcim a poslucháčmi.

Tri princípy EIP:

 1. Čas potrebný na prípravu prezentácie môžeš stráviť aj INAK ako za počítačom.
 2. Prezentácia môže bežať aj EKO INAK ako na elektrine.
 3. Publiku môžeš dopriať zážitok aj trochu INAK ako premietaním na plátno či stenu.

Tri benefity EIP:

 1. Prednášajúci - rozvíja vlastnú tvorivosť a fantáziu, cvičí svoje prezentačné schopnosti.
 2. Publikum - je vtiahnuté do deja, má možnosť interakcie, rozvíja svoju predstavivosť.
 3. Príroda - šetria sa prírodné zdroje, nevzniká odpad.

Pecha Kucha

Pecha Kucha je jednoduchý formát PowerPointovej prezentácie, ktorá je nastavená tak, aby ukazovala presne 20 snímok (slidov), pričom každá má 20 sekúnd. Celá prezentácia teda dohromady trvá len 6 minút a 40 sekúnd. Úlohou prednášajúceho je počas tejto doby predniesť svoju tému krátko, zaujímavo a výstižne.

Čo nás Pecha Kucha môže naučiť:

 1. Zjednodušiť a zdokonaliť svoj odkaz – vďaka obmedzenému času je potrebné sa sústrediť na ucelenú myšlienku.
 2. Sebadisciplíne – striktné časovanie prezentácie nás núti držať sa témy a neodbiehať od nej.
 3. Dbať na design prezentácie – na dlhé texty jednoducho nie je čas, preto sa používajú veľmi málo či vôbec. Prezentácia musí byť predovšetkým vizuálne pôsobivá.
 4. Trénovať svoje prezentačné schopnosti – na začiatku to nie je vôbec jednoduché ale cvičenie pomáha pochopiť svoje vlastné schopnosti a štýl.
 5. Zlepšiť prednes – prezentácia bez množstva textu neodvádza pozornosť poslucháčov. Stáva sa iba sekundárnou podporou a publikum sa sústredí predovšetkým na výklad.
(v rozsahu max. 100 slov) Táto anotácia bude zverejnená na webovej stránke podujatia.

Panelová prezentácia

Prezentácia publikácií

Strava a ubytovanie

Strava

25. 9. 2023
26. 9. 2023
27. 9. 2023

Ubytovanie

Upozornenie: Ubytovacie zariadenie disponuje 2-lôžkovými izbami, v prípade potreby doplnenými prístelkami.
Uvedenie spolubývajúcich neznamená ich automatické prihlásenie na podujatie. Každý účastník musí vyplniť registračný formulár samostatne!

Poznámka pre organizátora

Informácie uvedené v prihláške sú záväzné!

Prípadné technické problémy pri vypĺňaní formulára hláste na uvedených kontaktoch.

Počas podujatia sa budú zhotovovať fotografie a videozáznamy na propagáciu v internetových a printových médiách. V prípade, že si neželáte byť zaznamenávaný, prosíme vás, aby ste túto skutočnosť nahlásili organizátorovi pri registrácii na mieste konania festivalu.

Viac...
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 týmto dobrovoľne udeľujem svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním organizáciou: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97401 Banská Bystrica. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia alebo e-mailom na adresu info@ewobox.sk.
Súhlasím so zasielaním informačných správ prostredníctvom e-mailu týkajúcich sa Festivalu ŠIŠKA a ďalších envirovýchovných aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia.

Polia označené * sú povinné