Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA


sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Hlavná téma: ZMENA KLÍMY

21. – 23. november 2022

Horský hotel Remata

Zmena je v nás

Hovorí sa, že život je zmena. Niektoré zmeny sú pozitívne, iné nám prevrátia život naruby. Vtedy musíme zmobilizovať svoje sily a začať odznova. Nie je tomu inak ani so zmenou klímy v živote našej planéty, v našej ľudskej spoločnosti, v našom vlastnom živote.

24. ročník festivalu ŠIŠKA priniesol hneď niekoľko zmien. Po dvoch rokoch na Orave sme sa presunuli do turistickej oblasti Remata, kde nad nami po celý čas bdela majestátna Bralova skala. Oproti rokom poznačených covidom, sme mali opäť plný dom – viac ako stovku účastníkov.

Najpodstatnejšiu zmenu našich čias niesla v názve hlavnej témy festivalu: zmena klímy. Keďže ide o tému náročnú pre 8 miliárd ľudí na Zemi, namiesto jedného odborníka sme prizvali piatich s rôznym profesným zameraním. Tradičná úvodná prednáška sa teda zmenila na úvodnú panelovú diskusiu s názvom Krok a rok pre klímu a priniesla rôzne pohľady na problematiku a jej riešenie. V kontexte klimatickej výchovy v publiku zarezonovala myšlienka klásť väčší dôraz na citovú zložku ako na výkony. Informácií už máme dosť, ale kým sa nezačneme osobne angažovať, všetky čísla, fakty a poučky sú zbytočné.

Po diskusii, v neskorých večerných hodinách, nasledovala burza publikácií. Zmenou tu bola snáď iba rýchlosť, akou všetky metodické materiály zmizli zo stolov.

Druhý deň festivalu odštartoval sériou prezentácií samotných účastníkov. Prebiehali celé doobedie paralelne v dvoch miestnostiach, čo malo za následok náročné rozhodovanie, pre ktorú sa rozhodnúť. Pozitívna zmena sa týkala štýlu prezentácií – oproti predošlým rokom vzrástol počet tzv. EIP-iek (Eko Iných Prezentácií), ktoré zapájajú kreativitu lektora a publiku doprajú osobitý zážitok.

Poobede sa všetci účastníci tešili, že „zmenia ovzdušie“. Zhruba polovica si dopriala svieži vzduch počas exkurzie na Košských mokradiach. V sprievode ornitológa Romana Slobodníka zažili čaro a význam tohto biotopu v priamom prenose – pozorovali husi bieločelé na ich migračnej ceste. Druhá polovička účastníkov vymenila hotelový vzduch za vlhký vzduch podzemia. Do útrob banského skanzenu Cigeľ cestovali dva kilometre v tme a hluku banského vláčika, ktorým 50 rokov dennodenne rovnako fárali baníci. Táto jazda a následne výklad Michala Oršuľu zanechali vo všetkých silný zážitok.

Po intenzívnom dni nasledoval aj intenzívny večer. Z účastníkov sa stali rodiny súťažiace v imitácii hry Piati proti piatim. Súťaži predchádzala anketa realizovaná na vzorke 100 študentov stredných škôl z rôznych slovenských miest. Podarilo sa ju priam bleskovo zrealizovať (vďaka Imrichovi Jakabovi z UKF v Nitre) a následne vyhodnotiť. U študentov sme hľadali odpovede na jednoduché environmentálne a klimatické otázky. U účastníkov sme zisťovali, ako dobre poznajú mladú generáciu. Večer priniesol okrem veselej atmosféry aj príjemné zistenie, že budúcnosť je v dobrých rukách.

Tretí deň uzavrela séria ďalších inšpiratívnych príspevkov, pre ktoré sa však vyhradený čas málil. Fetivalu ŠIŠKA 2022 definitívne odzvonilo s posledným spoločným obedom. Lúčenie bolo emotívne, ale vieme, že o rok sa stretneme zas. Veríme, že tá najväčšia zmena počas festivalu sa udiala v nás. Odchádzali sme povzbudení vedomím, že naša práca má zmysel. Zapálením sŕdc a mozgov mladých ľudí vieme totiž zmeniť svet.

Dotazník spokojnosti

Účastníkov ŠIŠKY 2022 sme sa spýtali na ich spokojnosť s programovým a organizačným zabezpečením podujatia.

 • Úvodná diskusia
  %
 • Prezentácia publikácií
  %
 • Prezentácie účastníkov
  %
 • Sprievodné výstavy
  %
 • Exkurzia Košské mokrade
  %
 • Exkurzia Skanzen Cigeľ
  %
 • Večerný program 5 proti 5
  %
 • Komunikácia s účastníkmi
  %
 • Miesto konania
  %
 • Ubytovanie
  %
 • Strava a občerstvenie
  %
 • Personál hotela
  %
 • Technické zabezpečenie
  %
 • Moderovanie úvodnej diskusie
  %
 • Moderovanie prezentácií
  %
 • Moderovanie spoločenského večera
  %

Z názorov na tento ročník, pripomienok a odporúčaní od účastníkov vyjadrených prostredníctvom dotazníka vyberáme štyri reprezentatívne odpovede:

„Keďže som na festivale bola prvý krát bola som veľmi milo prekvapená, koľko ľudí sa zaoberá tematikou EVVO. Pre mňa bol festival inšpirujúci v témach a ich podaní. Spoznala som veľa nových ľudí a v neposlednom rade musím poďakovať za perfektné zorganizovanie programu.“

„24. ročník Šišky opäť nesklamal :-). Celému organizačnému tímu patrí veľká vďaka za zorganizovanie tohto inšpiratívneho, podnetného a prospešného podujatia. A na záver pridávam môj pocit zo Šišky, ktorý vystihuje nasledovný citát: "Buď sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete...." Všetko dobré želám Vám všetkým!“

„Na moju prvú účasť na tomto podujatí som bol mimoriadne spokojný s organizáciou, lokalizáciou a celkovou úrovňou podujatia. Držím palce, len tak ďalej!“

„Nakoľko niektoré prezentácie prebiehali paralelne, nemôžem posúdiť všetky, avšak všetky, ktorých som sa zúčastnila, boli veľmi zaujímavé. Vybrala som 3 prezentácie, na ktorých som prišla k úplne nepoznaným informáciám. Festival prebiehal v priateľskej atmosfére a bol veľmi zaujímavý pre mňa aj tým, že sme sa po prednáškach mohli ponoriť do individuálnych diskusií a získať informácie, ako prebieha výuka na iných školách, inštitúciách. Pre mňa bol veľmi inšpiratívny.“

„Oceňujem organizáciu a prípravu celého programu, cítila som sa veľmi príjemne. Témy boli veľmi inšpiratívne, škoda, že som nestihla viac, výber bol ťažký. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou.“

Najlepší príspevok

Súčasťou dotazníka bolo aj hlasovanie o 3 najlepšie príspevky ŠIŠKY 2022:2. Miesto


Vtáky a zmena klímy

Roman Slobodník

Ochrana dravcov na Slovensku

1. Miesto


Pôda živá, zdravá, úrodná

Ľubomír Marhavý

Biopratex s.r.o.

3. Miesto


Požičaná planéta

Jaroslav Blaško

dive 2000 production

Ako však v dotazníku uviedli viacerí účastníci, všetky príspevky boli podnetné a inšpiratívne. Poďakovanie preto patrí všetkým lektorom.

ŠIŠKA sa koná len jedenkrát v roku. Stretávať sa a vymieňať si informácie však teraz môžeme každý deň prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy. Prispievajte a čerpajte z neho aj vy. Staňte sa súčasťou www.ewobox.sk.

Program a pokyny na stiahnutie
PROGRAM
16.00 – 18.00 h
Registrácia účastníkov
18.00 – 19.30 h
Večera
20.00 – 21.00 h
Krok a rok pre klímu - panelová diskusia- moderátorka Boglárka Kurka Ivanegová a hostia
21.00 – 21.30 h
Prezentácia publikácií a materiálov
07.00 – 08.00 h
Raňajky
08.00 – 10.00 h
BLOK 1 – prezentácie

Kongresová sála

8.00
Prečo nás nikto nepočúva? - Michal Kutlík, Pestrec, o.z.
Prezentácia na stiahnutie [PDF - 684 kB]
8.40
Pôda živá, zdravá, úrodná - Ľubomír Marhavý, Biopratex s.r.o.
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 280 MB]
9.25
Praktické tipy na učenie ku klíme- Veronika Pogányová, SEV SAŽP Dropie
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 88 MB]
9.50
SmartBooks sa otvára pre EV - Peter Botek, SmartBooks
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 172 MB]

Rokovacia miestnosť

8.00
Vtáky a zmena klímy - Roman Slobodník, Ochrana dravcov na Slovensku
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 24 MB]
8.20
Živá učebňa zmeny klímy - Jarmila Lehotayová, Lívia Nistorová, ZŠ Rakovec nad Ondavou
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 10 MB]
8.40
Projekt „Teaching green“ - Imo Jakab, v zastúpení OZ Strom života
8.55
Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách - Dana Bardonová, Jana Ďurová, CEVEV Malá líška
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 17 MB]
9.15
Ochutnávka programu Roots & Shoots- Martina Urbanová, Green Foundation
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 106 MB]
9.45
Komunitné vzdelávanie a naša krajina -Dagmar Janišová, ZŠ Zemianska Olča
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 24.5 MB]


10.00 - 10.30
Prestávka na občerstvenie
10.30 – 12.00
BLOK 2 – prezentácie

Kongresová sála

10.30
Program Požičaná planéta - Jaroslav Blaško, dive 2000 production
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 2 MB]
11.00
Projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia" školám - Jana Pavlíková, Petra Baďurová Renčová, SAŽP
Prezentácia na stiahnutie [PDF - 8 MB]
11.30
Pobytový program Environmentální technologie - Michal Medek, SEV Kaprálův mlýn a FSS Masarykovy univerzity, ČR
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 105 MB]

Rokovacia miestnosť

10.30
Vzdelávanie spotrebiteľov k podpore obehovej ekonomiky - Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 2.8 MB]
10.50
Zero-waste projekt Planéta Zem sa usmieva - Dana Moderdovská, Smiling Planet s.r.o.
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 220 MB]
11:20
Zatoč s odpadom a čo je nové? - kolektív EV, SAŽP
Online
11.50
Projekt „ClimaBest“ - Andrej Šijak, SAŽP
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 37 MB]


12.00 – 13.00 h
Obed
13.00 – 17.00 h
Exkurzie - lektorovaná návšteva banského skanzenu Cigeľ a Košských mokradí - lektori Michal Oršula a Roman Slobodník
18.00 – 19.00 h
Večera
20.00 – 22.00 h
Spoločenský večer
07.00 – 08.00
Raňajky
09.00 – 10.15
BLOK 3 – prezentácie

Kongresová sála

9.00
Matematika v prírode - Slavomíra Rovňanová, Vedecká hračka o.z.
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 37 MB]
9.15
Chránime si prírodu, začíname v škôlke - Erika Václaviková, MŠ Rimavská Sobota
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 107 MB]
9.25
Ukážka aktivity „S alebo bez“ - Anna Gondová, ŠOP SR, CHKO-BR Poľana
Video [MP4 - 151 MB]
9.45
Dažďová záhrada ale inak - Katka Vajliková, SEV SAŽP Dropie
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 19 MB]


10.15 – 10.30 h
Prestávka na občerstvenie
10.30 – 12.00
BLOK 4 – prezentácie

Kongresová sála

10.30
Máme v srdci les - Slávka Pavlová, Lesy SR
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 16.5 MB]
10.45
Vzdelávacie aktivity vo vzťahu k samosprávam - Mária Kevická, VEPOS Horného Turca n.o.
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 140 MB]
11.15
Klimatická zmena a jej vplyv na čistiarne odpadových vôd - Ivana Marko, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 16 MB]
11.30
Voda a vzduch nad zlato – využitie záujmových krúžkov v MŠ - Jarmila Filipčíková, CMŠ Gianny Berettovej Mollovej, Bratislava
Prezentácia na stiahnutie [PPT - 40 kB] Video [MP4 - 345 MB]


12.00 – 13.00 h
Obed