Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA


Hlavná téma: ODPAD

25. - 27. september 2023

Horský hotel Šachtička

ŠIŠKA 2023 – ROZUM NIELEN V HRSTI

Ako to už býva dobrým zvykom, na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP sa jesenné obdobie nieslo v znamení Festivalu environmentálnej výchovy ŠIŠKA – konkrétne už 25. ročníka. Konal sa 25. – 27. septembra 2023 v horskom hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici a toto všetko sme počas festivalu zažili:

ROZUM DO KAŽDEJ ZÁHRADY

Ústrednou témou bol odpad. V rámci otváracej prednášky sme si zobrali na paškál najmä biologický odpad a jeho využitie pri regenerácii pôdy. Bohuš Buday nám predstavil inovatívny spôsob „zbavovania“ sa bioodpadu – záhon Rozuma (známy aj ako teplý záhon). Večerná prednáška bola na druhý deň uvedená do praxe vybudovaním záhonu priamo v areáli hotela.

(NIELEN) ODPAD NA VŠETKY MOŽNÉ SPÔSOBY

Vzhľadom na hojný počet účastníkov z radov učiteľov a odbornej verejnosti bol program rozčlenený na dva paralelne bežiace bloky. Dominovala, samozrejme, téma odpadu, separácie, recyklácie, ale najmä predchádzania jeho vzniku. Účastníci sa mohli dozvedieť aj o možnostiach financovania environmentálnej výchovy prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu, o činnosti samosprávnych krajov v tejto oblasti, novej kampani klimaTYzuj sa, ako správne kúriť a mnoho iných zaujímavostí.

MALEBNÁ ŠPANIA DOLINA

Súčasťou programu boli dve exkurzie. Prvá skupina účastníkov sa vydala do preslávenej baníckej obce Špania dolina. Obdivovali jej malebný ráz, ale pri pohľade na masívne haldy hlušiny si pripomenuli aj tému festivalu: odpad. Človek by ani nepovedal, že ide o skládku. Banské haldy sú však nemým svedkom toho, že odpadu sa nedá tak jednoducho zbaviť.

LESK A BIEDA RECYKLÁCIE

Druhá skupina sa vydala do spoločnosti Greentech, ktorá sa zaoberá recykláciou PET fliaš. Exkurzia účastníkom ukázala, že recyklácia je síce správna voľba, ale nie tá najlepšia. Vzhľadom na vysoké energetické vstupy ide o logisticky a technologicky náročný proces. Preto je zrejmé, že problém s množstvom odpadu môže vyriešiť iba prevencia jeho vzniku.

ŽLTÁ KAČIČKA A ODPADKOVÝ FANTÓM

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je spoločenský večer, ktorý sa tento rok niesol v znamení kultúrnych vystúpení. Svojou prítomnosťou nás obohatila Lucia Vrana Svobodová zo zoskupenia Anima-Act. Predstavila bábkovú inscenáciu The Duck After – príbeh o žltej plastovej kačičke plný strastí, absurdného humoru a dobrodružstva.

Ďalším hosťom bol spevák a spisovateľ Braňo Jobus a jeho rozprávkové knižky o tajomstvách zberného dvora a fantómovi odpadu. Pomedzi humorné rozprávanie o príhodách z knižiek, nám zahral a zaspieval aj niečo zo svojej tvorby. Na svojej nádhernej satelitnej gitare doprevádzal publikum pri speve hymny festivalu, čo úžasne dokreslilo atmosféru spoločenského večera.

ZÁVER

Tak, ako každá rozprávka, aj ŠIŠKA má svoj koniec. Po odznení posledného príspevku na tretí deň, doslova zazvonil zvonec, a všetci sme sa rozišli naspäť domov bohatší o množstvo podnetov, zážitkov, ale aj nových kontaktov. Zhodli sme sa v tom, že tohtoročná ŠIŠKA bola vďaka množstvu účastníkov a pestrému programu vskutku intenzívne prežitá.

Program a pokyny na stiahnutie
PROGRAM
16.00 – 18.00 h
Registrácia účastníkov
18.00 – 19.30 h
Večera
20.00 – 21.00 h
Úvodná prednáška na tému: Regenerácia pôdy pomocou bioodpadu Bohuslav Buday – Družstvo Rozuma
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 6 MB]
21.00 – 21.30 h
Prezentácia publikácií a materiálov
07.00 – 08.00 h
Raňajky
08.00 – 10.00 h
BLOK 1 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

8.00
Biologický odpad - odpad alebo vzácna surovina pre ozdravenie pôdy? - Ľubomír Marhavý, Biopratex s.r.o.
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 5.5 MB]
8.40
Planéta Zem sa usmieva - Dana Moderdovská, Smiling Planet
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 6,1 MB]
9.10
Užitočný odpad – čo všetko sa dá separovať - Mária Kevická, VEPOS
Prezentácia na stiahnutie [PDF - 2,7 MB]
9.40
Triedenie odpadu hrou - Katarina Kretter, ENVI-PAK
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 2 MB]

Konferenčná miestnosť A1

8.00
Vedecké hračky z odpadu - Beata Puobišová, Vedecká hračka
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 4,7 MB]
8.30
Požičaná planéta - Vek smetí - Lucia Blašková, dive 2000 production
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 6,4 MB]
9.00
Možnosti financovania EV na Slovensku - SAŽP, Envirofond, OZ Vysoký Vrch, OZ Zelená hliadka, ZŠ Hnúšťa, ZŠ s MŠ Max. Hella
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 201 kB] Prezentácia na stiahnutie [pdf - 7,5 MB] Prezentácia na stiahnutie [pdf - 5,9 MB] Prezentácia na stiahnutie [pdf - 201 kB]
10.00 - 10.15 h
Prestávka na občerstvenie
10.15 – 12.00 h
BLOK 2 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

10.15
Od výrobku k odpadu. Od odpadu k surovine.- Ľubica Vargová, NATUR-PACK
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 27,3 MB]
10.35
Upcykluj so SEV Dropie - Lilla Szabóová,Katarína Vajliková, SEV Dropie
11.00
Odpad triedim veľmi rád s prírodou som kamarát - Elena Hančinová, Správa NP Nízke Tatry
11.20
Greenwashing - Petra Csefalvayová, INCIEN
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 1,5 MB]
11.40
Rašelinisko ako živá kniha - Jana Menkynová, DAPHNE
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 3,7 MB]

Konferenčná miestnosť A1

10.15
klímaTyzuj sa – nová kampaň pre školy - kolektív EV, SAŽP
Online
10.45
Projekt „ClimaBest“ - Andrej Šijak, SAŽP
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 12,5 MB]
10.55
Máte vôbec potuchu, čo to smrdí vo vzduchu? - Ladislav Bíro, BBSK
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 10,2 MB]
11.30
Bezpečné cesty do školy - Andrea Štulajterová, OCI BB
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 1,9 MB]
12.00 – 13.00 h
Obed
13.30 – 17.00 h
Lektorované exkurzie návšteva prevádzky Greentech Slovakia – linka na recykláciu PET fliaš; banícka obec Špania Dolina – Historická škola prof. Jozefa Mistríka
18.30 – 19.30 h
Večera
19.30 – 22.00 h
Večerný program
07.00 – 08.30 h
Raňajky
08.30 – 10.00 h
BLOK 3 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

8.30
EVVO poznatky z krajov - TSK, BBSK, ŽSK
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 747 kB] Prezentácia na stiahnutie [pdf - 3,5 MB] Prezentácia na stiahnutie [pdf - 1 MB]
8.50
EWOBOX – pre potreby učiteľov - kolektív EV, SAŽP
Online
9.25
Podpora environmentálneho uvedomenia cez proces sebahodnotenia žiaka - Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 749 kB]
9.45
Environmentálna výchova v 21. storočí - program inovačného vzdelávania - Erika Fryková, NIVAM
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 705 kB]

Konferenčná miestnosť A1

8.30
3D vizualizačné techniky a ich využitie v environmentálnej výchove - Milan Kozánek, VirNat s.r.o.
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 177 kB]
9.00
Poklady Veľkej Fatry - Martin Kondek, CEV Turiec
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 20 kB]
9.30
Enviroaktivity v ZŠ - Michaela Hlaváčová, ZŠ Rejdová
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 7,4 kB]
9.40
Enviráčik v MŠ Rejdová - Zuzana Martonová, MŠ Rejdová
Online prezentácia
9.50
EVVO v našej škole - Zuzana Hujová,Súkromná ZŠ, BB
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 1,3 MB]
10.00 – 10.15 h
Prestávka na občerstvenie
10.15 – 12.00 h
BLOK 4 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

10.15
Lavička mladých - Filip Mihok, študent
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 2,7 MB]
10.30
Spŕška nápadov pre menej odpadov - Martin Jakuš, SAŽP
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 10,7 MB]
10.45
Environmentálne vzdelávanie v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva - Iveta Oravcová, SMOPaJ
Prezentácia na stiahnutie [pdf - 422 kB]
11.05
Hlucháň hôrny – klenot slovenskej prírody - Veronika Jaloviarová, NLC
Prezentácia na stiahnutie [PDF - 27,8 MB]

Konferenčná miestnosť A1

10.15
Adaptačné a mitigačné opatrenia k zmene klímy na Základnej škole v Banskej Bystrici – vybudovanie vegetačnej strechy - Monika Hudáčová, PhD., ZŠ BB
Prezentácia na stiahnutie [PDF - 9,3 MB]
10.35
Enviro v Narnii a Európsky klimatický pakt - Daniela Hrončová, Cirkevná ZŠ Narnia, BA
Prezentácia na stiahnutie [PDF - 7,4 MB]
10.55
Ekokonferencia - Zuzana Valkusová, ZŠ Nové Zámky
12.00 – 13.00 h
Obed
Sprievodné výstavy
Zelený svet – výtvarné diela umeleckej súťaže na tému „odpad“;
Odpadová pyramída – interaktívna magnetická tabuľa hierarchie odpadového hospodárstva

Dotazník spokojnosti

Účastníkov ŠIŠKY 2023 sme sa spýtali na ich spokojnosť s programovým a organizačným zabezpečením podujatia.

 • Úvodná prednáška
  %
 • Prezentácia publikácií
  %
 • Prezentácie účastníkov
  %
 • Sprievodné výstavy
  %
 • Exkurzia Greentech Slovakia
  %
 • Exkurzia Špania Dolina
  %
 • Večerný program
  %
 • Komunikácia s účastníkmi
  %
 • Miesto konania
  %
 • Ubytovanie
  %
 • Strava a občerstvenie
  %
 • Personál hotela
  %
 • Technické zabezpečenie
  %
 • Moderovanie prezentácií
  %

Z názorov na tento ročník, pripomienok a odporúčaní od účastníkov vyjadrených prostredníctvom dotazníka vyberáme štyri reprezentatívne odpovede:

Najlepší príspevok

Súčasťou dotazníka bolo aj hlasovanie o 3 najlepšie príspevky ŠIŠKY 2023:2. Miesto


Planéta Zem sa usmieva

Dana Moderdovská

Smiling Planet

1. Miesto


PRegenerácia pôdy pomocou bioodpadu

Bohuslav Buday

Družstvo Rozuma

3. Miesto


Hlucháň hôrny – klenot slovenskej prírody

Veronika Jaloviarová

NLC

Ako však v dotazníku uviedli viacerí účastníci, všetky príspevky boli podnetné a inšpiratívne. Poďakovanie preto patrí všetkým lektorom.

ŠIŠKA sa koná len jedenkrát v roku. Stretávať sa a vymieňať si informácie však teraz môžeme každý deň prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy. Prispievajte a čerpajte z neho aj vy. Staňte sa súčasťou www.ewobox.sk.

Kontakt
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/43 74 -194, -197
E-mail: siska@sazp.sk