Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA


Hlavná téma: ODPAD

25. - 27. september 2023

Horský hotel Šachtička

Hlavná téma

ODPAD

Poslanie

aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.


Cieľová skupina

učitelia, koordinátori, odborní pracovníci a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.

Program

Festival sa začína 25. septembra (pondelok) večerou a končí 27. septembra (streda) obedom. V rámci programu pre vás pripravujeme úvodnú prednášku na tému regenerácia pôdy pomocou bioodpadu, dve lektorované exkurzie (banícka obec Špania Dolina, spoločnosť Ekolumi venujúca sa recyklácii PET fliaš) a spoločenský večer. Program festivalu bude zostavený z vyžiadaných prezentácií a príspevkov od účastníkov podujatia.

Organizátor

Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Termín

25. – 27. september 2023

Miesto konania

Horský Hotel Šachtička je situovaný v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier v sedle pod Panským dielom. Vďaka kvalitným službám, ktoré oceňujú nielen rodiny s deťmi, ale aj firemná klientela, sa hotel o svojich návštevníkov stará vyše 25 rokov. Hotel disponuje parkoviskom pre osobné autá, pričom parkovanie je pre ubytovaných hostí bezplatné. Celý hotel je nefajčiarsky a k dispozícii je bezplatná WI-FI.

Organizačné pokyny

V prípade, že sa z rôznych dôvodov nebudete môcť podujatia zúčastniť, prosíme Vás o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch, uvoľníte tým miesto ďalším záujemcom v poradí.

Dopravné spojenie: V prípade, že potrebujete zvoz z autobusovej alebo vlakovej stanice do hotela, napíšte nám na siska@sazp.sk najneskôr do 22. 9. 2023. Účastníci festivalu si môžu vymieňať informácie ohľadne vzájomného zdieľania jázd na uvedenom linku.

Účastníci budú ubytovávaní recepciou hotela postupne podľa času príchodu a požiadaviek uvedených v prihláške. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. Počas festivalu majú účastníci zabezpečené ubytovanie a stravu bezplatne. Vložné na festival sa neplatí. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Z dôvodu plynulého zabezpečenia programu prosíme všetkých prednášajúcich, aby si svoje prezentácie doniesli na USB kľúči (formát .ppt, .pptx, .pdf). Pri registrácii budú jednotlivé prezentácie nahrávané do notebooku.

Nahlásené panelové prezentácie si účastníci môžu pripevniť na drevené korkové nástenky s rozmermi 85 x 115 cm. Spôsob uchytenia: špendlíky, pripináčiky (je potrebné si priniesť). Prinesené publikácie a materiály určené na distribúciu účastníkom si organizácie umiestnia do určenej miestnosti podľa inštrukcií organizátorov.

Exkurzie sa uskutočnia za každého počasia čomu je potrebné prispôsobiť vrchné oblečenie a obuv (mala by byť pevná a vyššia).

Súčasťou tohto ročníka bude aj hlasovanie o najlepší príspevok, ktoré sa uskutoční po ukončení festivalu na stránke www.ewobox.sk/sazp/siska.

Festival ŠIŠKA 2023 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kontakt

siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -194, -197, mob: 0905 642 295

Program a pokyny na stiahnutie
PROGRAM
16.00 – 18.00 h
Registrácia účastníkov
18.00 – 19.30 h
Večera
20.00 – 21.00 h
Úvodná prednáška na tému: Regenerácia pôdy pomocou bioodpadu Bohuslav Buday – Družstvo Rozuma
21.00 – 21.30 h
Prezentácia publikácií a materiálov
07.00 – 08.00 h
Raňajky
08.00 – 10.00 h
BLOK 1 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

8.00
Biologický odpad - odpad alebo vzácna surovina pre ozdravenie pôdy? - Ľubomír Marhavý, Biopratex s.r.o.
8.40
Planéta Zem sa usmieva - Dana Moderdovská, Smiling Planet
9.10
Užitočný odpad – čo všetko sa dá separovať - Mária Kevická, VEPOS
9.40
Triedenie odpadu hrou - Katarina Kretter, ENVI-PAK

Konferenčná miestnosť A1

8.00
Vedecké hračky z odpadu - Beata Puobišová, Vedecká hračka
8.30
Požičaná planéta - Vek smetí - Lucia Blašková, dive 2000 production
9.00
Možnosti financovania EV na Slovensku - SAŽP, Envirofond, OZ Vysoký Vrch, OZ Zelená hliadka, ZŠ Hnúšťa, ZŠ s MŠ Max. Hella
10.00 - 10.15 h
Prestávka na občerstvenie
10.15 – 12.00 h
BLOK 2 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

10.15
Od výrobku k odpadu. Od odpadu k surovine.- Ľubica Vargová, NATUR-PACK
10.35
Upcykluj so SEV Dropie - Lilla Szabóová,Katarína Vajliková, SEV Dropie
11.00
Odpad triedim veľmi rád s prírodou som kamarát - Elena Hančinová, Správa NP Nízke Tatry
11.20
Greenwashing - Petra Csefalvayová, INCIEN
11.40
Rašelinisko ako živá kniha - Jana Menkynová, DAPHNE

Konferenčná miestnosť A1

10.15
klímaTyzuj sa – nová kampaň pre školy - kolektív EV, SAŽP
10.45
Projekt „ClimaBest“ - Andrej Šijak, SAŽP
10.55
Máte vôbec potuchu, čo to smrdí vo vzduchu? - Ladislav Bíro, BBSK
11.30
Bezpečné cesty do školy - Andrea Štulajterová, OCI BB
12.00 – 13.00 h
Obed
13.30 – 17.00 h
Lektorované exkurzie návšteva prevádzky Greentech Slovakia – linka na recykláciu PET fliaš; banícka obec Špania Dolina – Historická škola prof. Jozefa Mistríka
18.30 – 19.30 h
Večera
19.30 – 22.00 h
Spoločenský večer prezentácia inscenácie The Duck After – Divadlo Anima Act a literárno – hudobný program „Jobusovky“ - Branislav Jobus
07.00 – 08.30 h
Raňajky
08.30 – 10.00 h
BLOK 3 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

8.30
EVVO poznatky z krajov - TSK, BBSK, ŽSK
8.50
EWOBOX – pre potreby učiteľov - kolektív EV, SAŽP
9.25
Podpora environmentálneho uvedomenia cez proces sebahodnotenia žiaka - Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
9.45
Environmentálna výchova v 21. storočí - program inovačného vzdelávania - Erika Fryková, NIVAM

Konferenčná miestnosť A1

8.30
3D vizualizačné techniky a ich využitie v environmentálnej výchove - Milan Kozánek, VirNat s.r.o.
9.00
Poklady Veľkej Fatry - Martin Kondek, CEV Turiec
9.30
Enviroaktivity v ZŠ - Michaela Hlaváčová, ZŠ Rejdová
9.40
Enviráčik v MŠ Rejdová - Zuzana Martonová, MŠ Rejdová
9.50
EVVO v našej škole - Zuzana Hujová,Súkromná ZŠ, BB
10.00 – 10.15 h
Prestávka na občerstvenie
10.15 – 12.00 h
BLOK 4 – prezentácie

Konferenčná miestnosť A3

10.15
Lavička mladých - Filip Mihok, študent
10.30
Spŕška nápadov pre menej odpadov - Martin Jakuš, SAŽP
10.45
Environmentálne vzdelávanie v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva - Iveta Oravcová, SMOPaJ
11.05
Hlucháň hôrny – klenot slovenskej prírody - Veronika Jaloviarová, NLC

Konferenčná miestnosť A1

10.15
Adaptačné a mitigačné opatrenia k zmene klímy na Základnej škole v Banskej Bystrici – vybudovanie vegetačnej strechy - Monika Hudáčová, PhD., ZŠ BB
10.35
Enviro v Narnii a Európsky klimatický pakt - Daniela Hrončová, Cirkevná ZŠ Narnia, BA
10.55
Ekokonferencia - Zuzana Valkusová, ZŠ Nové Zámky
12.00 – 13.00 h
Obed
Sprievodné výstavy
Zelený svet – výtvarné diela umeleckej súťaže na tému „odpad“;
Odpadová pyramída – interaktívna magnetická tabuľa hierarchie odpadového hospodárstva
Kontakt
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/43 74 -194, -197
E-mail: siska@sazp.sk