GPP – Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

Brožúra obsahuje zbierku zahraničných príkladov dobrej praxe GPP.  

Viac..

Sleduj medvede z vesmíru

Technológie používame na všetko – na prácu, učenie, komunikáciu, hranie a ešte pri veľa iných činnostiach. Tvojou dnešnou úlohou bude zistiť ako môžu zelené technológie a hry pomáhať pri dosahovaní pozitívneho vplyvu na našu planétu. Prostredníctvom videa zistíš, že satelity je možné využívať na sledovanie medveďov grizly z vesmíru a tiež na monitorovanie stavu miesta ich výskytu. Na web

Viac..

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

Strácate sa v radách ako sa správať, čo robiť a čo nerobiť vo vašej domácnosti? Siahnite po tejto publikácií, ktorej cieľom je poskytnúť laickej verejnosti informácie o dopadoch každodenného života bežného človeka na životné prostredie. Zároveň radí, ako je možné toto chovanie zmeniť tak, aby bolo prospešnejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aby malo pozitívny vplyv aj na jeho finan

Viac..

Ako chrániť koralové útesy

Biodiverzita nám poskytuje potraviny, ktoré jeme, vodu, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame a materiály, ktoré potrebujeme na prežitie. Ale milióny druhov rastlín a živočíchov môžu do 30 rokov vyhynúť. Ako udržíme našu výrobu a spotrebu v rovnováhe s ochranou biodiverzity? Pozri si video o nutnosti ochrany koralových útesov v súlade s potrebami rybárskych komunít na Fidži. Na web stránke s vide

Viac..

Sila vedy v tvojich rukách

Vedel si, že študent strednej školy objavil práve pred niekoľkými týždňami mloka, ktorý nebol v jeho kraji videný 40 rokov?  Svedčí to o tom, že môžeš urobiť vedecký objav bez ohľadu na svoj vek. Potrebujeme tvoje oči, uši a myseľ, aby sme lepšie porozumeli svetu. Prostredníctvom videa sa dozvieš viac o tzv. občianskej vede. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé

Viac..

EMAS a cestovný ruch

Prečo využívať EMAS v cestovnom ruchu a 5 jednoduchých krokov k udržateľnému cestovnému ruchu.

Viac..

EMAS a ISO 26 000

Vzťah a implementácia systému EMAS a ISO 26000.  

Viac..

EMAS a ISO 14 001

Čím sa schéma EMAS odlišuje od ISO 14001, príklady na často kladené otázky.  

Viac..