Prípadové štúdie

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti. http:/

Viac..

Návod pre lenivých ľudí ako zmeniť svet

Zmena začína u teba. Vážne. Každý človek na zemi je súčasťou riešenia. Našťastie sú tu niektoré super ľahké veci, ktoré môžeš prebrať do svojich každodenných činností tak, že ak ich všetky budeš robiť, spôsobíš veľkú zmenu. Publikácia Návod pre lenivých ľudí ako zmeniť svet uvádza výber z činností, ktoré robíš a ktoré vplývajú na životné prostredie.

Viac..

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou

Ako môže jednotlivec alebo štát reálne znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie? A ak by to urobili všetci ľudia a krajiny na svete, budú stačiť dostupné obnoviteľné zdroje energie na pokrytie ich spotreby? Toto sú dve základné otázky, ktoré si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou. Prvé tlačené vydanie slovenské

Viac..

Ako zmeniť svet?

„My ľudia musíme urobiť to, v čom sme najlepší, zmeniť Zem."  Pozri si  video so sirom Davidom Attenboroughom a vytvor vlastný príbeh, ktorý pomôže zmeniť svet. Naša planéta potrebuje kreatívne riešenia na vyriešenie globálnych problémov. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.

Viac..

Geoparky na Slovensku

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Je v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a má silnú riadiacu štruktúru, ktorá je podporovaná európskym programom financovania, ktorý prispieva k jeho ďalšiemu rozvoju. Ok

Viac..

Program obnovy dediny

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Nositeľom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciou a odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva m

Viac..

Prehodnoť svoj pohľad

Pozri si video o prehodnotení pokroku v zmysle tzv. obehovej ekonomiky. Zamysli sa nad svojou spotrebou. Zisti, ako môžeš svojimi každodennými rozhodnutiami bojovať so zmenou klímy, znížiť množstvo odpadu, chrániť prírodu a pridať sa k rovesníkom po celom svete. Na web stránke s videom nájdeš kvízy a odkazy na ďalšie zaujímavé materiály a informácie.

Viac..

Rozumieme logám a symbolom ?

Publikácia poskytuje spotrebiteľom stručnú informáciu o konkrétnych symboloch, značkách a logách umiestňovaných na výrobkoch bežnej spotreby.

Viac..